Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką jawną? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak przenieść na spółkę jawną prawo własności?

Piotr Brożyński • Opublikowane: 2019-02-04

W roku 2005 założyliśmy spółkę jawną w składzie 3 wspólników. Ojciec wniósł do spółki gotówkę, a ja i brat działkę budowlaną, której byliśmy współwłaścicielami. Na działce spółka jako inwestor wybudowała budynek automyjni, a następnie pomieszczenie garażowo- magazynowe. Problem polega na tym, że z urzędu miasta opłaty za użytkowanie wieczyste i podatek od nieruchomości nadal przychodzą na mnie i brata jako współwłaścicieli, a nie na spółkę, tak samo w księgach wieczystych nie ma śladu, że właścicielem działki i wybudowanych obiektów jest obecnie spółka. Jak przenieść na spółkę prawo własności?

Piotr Brożyński

»Wybrane opinie klientów

Szybka i bardzo pomocna odpowiedź. 
Bartosz
Dziękuję, za szybką i jasną odpowiedź. Rozwiało to moje wątpliwości w tej sprawie.
Piotr
Odpowiedzi na moje pytania wyczerpujące, pełen profesjonalizm. Jestem bardzo zadowolona. Polecam, prawnik godny zaufania.
Barbara, Nauczyciel
Dziękuję za udzielone porady. Za każdym razem odpowiedź na pytania bardzo szybka i rzeczowa, poparta artykułami kodeksów. Pani Marta Handzlik- Rosuł rozwiała moje wszelkie obawy. Polecam korzystanie z serwisu. Za niespełna 100 zł dowiedziałam się o przysługujących mi prawach, co zdecydowanie uspokoiło mnie. Mam również świadomość ,iż mogę w dalszym ciągu zadać pytanie dodatkowe w mojej sprawie, jeśli pojawi się ku temu potrzeba. Z pewnością w przyszłości jeszcze skorzystam z pomocy prawnej serwisu, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Anna
Dziękuję za poradę . Udzielono mi profesjonalnej odpowiedzi i ukierunkowało co do dalszego postępowania , jeżeli zajdzie potrzeba to skorzystam ponownie z usług prawnika tego biura . 
Janusz, 53 lata

W celu przeniesienia prawa użytkowania wieczystego gruntu na spółkę, wymagane jest zawarcie umowy przenoszącej to prawo na spółkę w formie aktu notarialnego. Taka bowiem forma wymagana jest do przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. W braku przepisanej formy aktu notarialnego przeniesienie prawa użytkowania wieczystego nie będzie skuteczne.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Ponadto, w celu przeniesienia prawa użytkowania wieczystego gruntu, wymagany jest wpis do księgi wieczystej. Zgodnie z powołanym wyżej przepisem jest to wpis konstytutywny, co oznacza, że dopiero po dokonaniu wpisu w księdze wieczystej następuje skutek w postaci przeniesienia prawa użytkowania wieczystego. Bez dokonania wpisu w KW nie może dojść do skutecznego przeniesienia prawa użytkowania wieczystego gruntu.

Jak wynika z przedstawionego przez Państwa stanu faktycznego, w księdze wieczystej nie został ujawniony fakt przeniesienia prawa użytkowania wieczystego na spółkę.

Konieczne jest zatem ustalenie, czy zawarli Państwo umowę spółki jawnej zobowiązującą do przeniesienia prawa użytkowania wieczystego oraz umowę przenoszącą prawo użytkowania wieczystego na spółkę – w formie aktu notarialnego. W takim wypadku notariusz powinien był dokonać zgłoszenia tego faktu do ksiąg wieczystych. Jeżeli notariusz nie dopełnił tego obowiązku, mogą Państwo samodzielnie złożyć wniosek do ksiąg wieczystych (do sądu rejonowego wydziały ksiąg wieczystych, właściwego według miejsca położenia nieruchomości) o dokonanie stosownego wpisu. Wniosek wnosi się na urzędowym formularzu, dostępnym m.in. na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Do wniosku należy dołączyć akt notarialny przenoszący własność prawa użytkowania wieczystego oraz dowód uiszczenia opłaty sądowej za wpis.

Jeżeli natomiast nie zawarli Państwo umowy z zachowaniem formy aktu notarialnego, lecz podpisali Państwo jedynie umowę spółki jawnej w zwykłej formie pisemnej, powinni się Państwo udać w tym celu do notariusza, u którego będą mogli Państwo zawrzeć stosowną umowę i dokonać przeniesienia prawa użytkowania wieczystego w formie aktu notarialnego. Notariusz zgłasza ten fakt do sądu i na tej podstawie sąd dokonuje wpisu w księgach wieczystych. Po dokonaniu zmiany w księgach wieczystych to spółka powinna być już obciążana opłatami.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką jawną? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Rozwiązanie spółki jawnej

Jak najłatwiej rozwiązać spółkę jawną ? Poza mną jest jeszcze jeden wspólnik. Chcemy zakończyć działalność. Firma ma zobowiązania...

Wyjście wspólników ze spółki jawnej i nowa spółka z o.o.

Jesteśmy wspólnikami w 4-osobowej spółce jawnej. Spółka prowadzi sprzedaż detaliczną w dwóch oddzielnych sklepach (po 2 wspólników...

Utrzymanie działalności spółki jawnej w momencie wycofania się wspólnika

Tworzę z synem spółkę jawną zajmującą się wynajmem lokali. Syn jako wspólnik chce wycofać się ze spółki, ja natomiast chcę utrzymać...

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną a koncesja na prowadzenie apteki

Rok temu*, będąc wspólnikiem dwuosobowej spółki jawnej prowadzącej aptekę, przekazałam swoje udziały nowej osobie wchodzącej do tej spółki....

Zmiana warunków likwidacji spółki jawnej

Umowa spółki jawnej wyraźnie precyzuje, co się dzieje ze spółka w razie wypowiedzenia umowy chociaż przez 1 wspólnika, obecnie w ustawowym...

Obciążenia podatkowe związane ze zbyciem spółki jawnej

Jestem wspólnikiem dwuosobowej spółki jawnej. Chciałbym zbyć ogół praw i obowiązków swojemu wspólnikowi lub innej osobie trzeciej. Jakie wystąpią...

Anulowanie procedury zamknięcia spółki przez internet

Chciałabym zamknąć spółkę jawną. Sprawa jest nieco skomplikowana, gdyż przez internet została rozpoczęta procedura likwidacji spółki. Czy jest możliwe...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}