Kategoria: Spółka jawna

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką jawną? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak przenieść na spółkę jawną prawo własności?

Piotr Brożyński • Opublikowane: 2019-02-04

W roku 2005 założyliśmy spółkę jawną w składzie 3 wspólników. Ojciec wniósł do spółki gotówkę, a ja i brat działkę budowlaną, której byliśmy współwłaścicielami. Na działce spółka jako inwestor wybudowała budynek automyjni, a następnie pomieszczenie garażowo- magazynowe. Problem polega na tym, że z urzędu miasta opłaty za użytkowanie wieczyste i podatek od nieruchomości nadal przychodzą na mnie i brata jako współwłaścicieli, a nie na spółkę, tak samo w księgach wieczystych nie ma śladu, że właścicielem działki i wybudowanych obiektów jest obecnie spółka. Jak przenieść na spółkę prawo własności?

Piotr Brożyński

»Wybrane opinie klientów

Korzystałam już z "ePorady24" wcześniej, byłam bardzo zadowolona z rzetelnej, wnikliwej odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Dodatkowym atutem jest możliwość zadawania dodatkowych pytań dotyczących pytania głównego.
Danuta, technik ekonomista
Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna
Ok. Polecam w przyszłości gdy będę miał wątpliwości z pewnością skorzystam z porad.
Bartosz, 31 lat, geodeta
Rezygnuję , że swojego adwokata , który ma wąski zakres swoich usług , tutaj mam kompleksową pomoc w zakresie prawa . Zdecydowanie polecam!!!
Marcin, 46 lat
Rzeczowo i na temat. Polecam. Skożystam w przyszlosci.
Marek

W celu przeniesienia prawa użytkowania wieczystego gruntu na spółkę, wymagane jest zawarcie umowy przenoszącej to prawo na spółkę w formie aktu notarialnego. Taka bowiem forma wymagana jest do przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. W braku przepisanej formy aktu notarialnego przeniesienie prawa użytkowania wieczystego nie będzie skuteczne.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Ponadto, w celu przeniesienia prawa użytkowania wieczystego gruntu, wymagany jest wpis do księgi wieczystej. Zgodnie z powołanym wyżej przepisem jest to wpis konstytutywny, co oznacza, że dopiero po dokonaniu wpisu w księdze wieczystej następuje skutek w postaci przeniesienia prawa użytkowania wieczystego. Bez dokonania wpisu w KW nie może dojść do skutecznego przeniesienia prawa użytkowania wieczystego gruntu.

Jak wynika z przedstawionego przez Państwa stanu faktycznego, w księdze wieczystej nie został ujawniony fakt przeniesienia prawa użytkowania wieczystego na spółkę.

Konieczne jest zatem ustalenie, czy zawarli Państwo umowę spółki jawnej zobowiązującą do przeniesienia prawa użytkowania wieczystego oraz umowę przenoszącą prawo użytkowania wieczystego na spółkę – w formie aktu notarialnego. W takim wypadku notariusz powinien był dokonać zgłoszenia tego faktu do ksiąg wieczystych. Jeżeli notariusz nie dopełnił tego obowiązku, mogą Państwo samodzielnie złożyć wniosek do ksiąg wieczystych (do sądu rejonowego wydziały ksiąg wieczystych, właściwego według miejsca położenia nieruchomości) o dokonanie stosownego wpisu. Wniosek wnosi się na urzędowym formularzu, dostępnym m.in. na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Do wniosku należy dołączyć akt notarialny przenoszący własność prawa użytkowania wieczystego oraz dowód uiszczenia opłaty sądowej za wpis.

Jeżeli natomiast nie zawarli Państwo umowy z zachowaniem formy aktu notarialnego, lecz podpisali Państwo jedynie umowę spółki jawnej w zwykłej formie pisemnej, powinni się Państwo udać w tym celu do notariusza, u którego będą mogli Państwo zawrzeć stosowną umowę i dokonać przeniesienia prawa użytkowania wieczystego w formie aktu notarialnego. Notariusz zgłasza ten fakt do sądu i na tej podstawie sąd dokonuje wpisu w księgach wieczystych. Po dokonaniu zmiany w księgach wieczystych to spółka powinna być już obciążana opłatami.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką jawną? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}