Kategoria: Spółka cywilna

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką cywilną? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak przekazać część premii wdowie po wspólniku?

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2017-05-15

Dwuosobowa spółka cywilna ABC s.c. świadczyła usługi innej firmie (np. XYZ SA) na podstawie wieloletniej umowy. W umowie był zapis, że po zakończeniu świadczenia usług firma XYZ SA wypłaci spółce cywilnej premię. Półtora roku przed końcem umowy zmarł jeden ze wspólników. Spółka przestała istnieć. Drugi ze wspólników kontynuował działalność gospodarczą, podpisał aneks do umowy ze spółką XYZ SA przejmując zobowiązania spółki ABC s.c. Po zakończeniu umowy spółka XYZ SA wypłaciła premię na konto żyjącego byłego wspólnika spółki ABC s.c. Powstał problem rozliczenia się z premii z wdową po zmarłym wspólniku. Większa część premii została wypracowana przez obu wspólników. Prawie połowa premii (przyjmijmy: 45%) powinna przypaść wdowie. Problem jest w prawnym przekazaniu tych pieniędzy. 100% premii stanowi przychód wspólnika, który doprowadził umowę do końca. Jak przekazać wspomniane 45%, aby stały się one kosztem dla przekazującego i przychodem dla wdowy?

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedzi na moje pytania wyczerpujące, pełen profesjonalizm. Jestem bardzo zadowolona. Polecam, prawnik godny zaufania.
Barbara, Nauczyciel
Dziękuję za udzielone porady. Za każdym razem odpowiedź na pytania bardzo szybka i rzeczowa, poparta artykułami kodeksów. Pani Marta Handzlik- Rosuł rozwiała moje wszelkie obawy. Polecam korzystanie z serwisu. Za niespełna 100 zł dowiedziałam się o przysługujących mi prawach, co zdecydowanie uspokoiło mnie. Mam również świadomość ,iż mogę w dalszym ciągu zadać pytanie dodatkowe w mojej sprawie, jeśli pojawi się ku temu potrzeba. Z pewnością w przyszłości jeszcze skorzystam z pomocy prawnej serwisu, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Anna
Dziękuję za poradę . Udzielono mi profesjonalnej odpowiedzi i ukierunkowało co do dalszego postępowania , jeżeli zajdzie potrzeba to skorzystam ponownie z usług prawnika tego biura . 
Janusz, 53 lata
Korzystałam już z "ePorady24" wcześniej, byłam bardzo zadowolona z rzetelnej, wnikliwej odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Dodatkowym atutem jest możliwość zadawania dodatkowych pytań dotyczących pytania głównego.
Danuta, technik ekonomista
Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna

Uważam, że nie ma żadnej możliwości – niebudzącej wątpliwości i legalnej – by tak przekazać wdowie po byłym wspólniku 45% kwoty, aby stała się ona kosztem dla Pana jako przekazującego i przychodem dla wdowy. Powód jest dość prosty, w żadnym wypadku nie wypełnimy tu – w mojej ocenie – podstawowych przesłanek uznania wydatku za koszt. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o PIT. W opisanej sytuacji wypłata nie będzie miała związku z osiągnięciem przychodu ani zachowaniem czy zabezpieczeniem źródła przychodów, jakim jest działalność gospodarcza.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Nie oznacza to jednak, że nic nie da się zrobić. Jak się domyślam, chce Pan ,by wypłata stanowiła koszt, bowiem wpłata od spółki akcyjnej stanowiła przychód. By zatem osiągnąć zamierzony efekt, tj. nie płacić podatku dochodowego od nieosiągniętego dochodu, należy zmniejszyć przychód o wspomniane 45%. Czy można to w ogóle uczynić? Moim zdaniem tak. I widzę tu dwie możliwości, ryzykowną (opcja A), ale niewymagająca angażowania spółki akcyjnej, i bezpieczniejszą (opcja B), ale wymagająca udziału spółki akcyjnej.

A. Można starać się uznać, że 45% otrzymanej kwoty to przychód nienależny Panu. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o PIT za przychód z działalności gospodarcze uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane; a contrario przychody nienależne nie są ww. przychodami. Tu przywołam z Pana opisu, że wskazał Pan, iż po spółce cywilnej przejął zobowiązania, nie jest to równoznaczne z przejęciem uprawnień, nawet jednak gdyby i te Pan przejął, nie przekreśla to roszczeń wdowy (spadkobierców dokładniej). Należałoby wywodzić, iż były wspólnik miał wobec spółki akcyjnej roszczenie, które przeszło po jego śmierci na wdowę i Pan to roszczenie uznaje akceptując, iż 45% nie jest Panu należne (nie będzie wtedy Pana przychodem), jednocześnie zwracając wdowie wspomniane 45%, co będzie stanowić dla niej przychód – w mojej ocenie – z innych źródeł opodatkowany według skali podatkowej podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Organy podatkowe mogą starać się wykazać, że 100% stanowiło Pana przychód, a kwota wypłacona wdowie to darowizna.

B. Pan, wdowa i spółka akcyjna zawieracie porozumienie trójstronne czy też inaczej ugodę trójstronną, na której mocy Pan zwraca spółce akcyjnej 45%, koryguje swój przychód i uznaje, iż w tej części nie należała się Panu premia, wdowa zaś wysuwa jako spadkobierca do spółki akcyjnej roszczenie o premię, która należała się zmarłemu, spółka akcyjna roszczenie to uznaje i wypłaca wdowie zwrócone przez Pana 45%. Spółka akcyjna nadal ma 100% w kosztach, Pan w przychodzie ma 55% premii, a wdowa uzyskuje przychód w wysokości 45% całej premii wypłacany przez spółkę akcyjną. Rozwiązanie to jest znacznie bezpieczniejsze, ale oczywiście i w tym zakresie organy podatkowe mogą mieć inne zdanie – w mojej jednak ocenie rozwiązanie to jest poprawne.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką cywilną? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}