Kategoria: Spółka jawna

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką jawną? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Inwestycja wybudowana z zysków spółki

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2016-07-04

Ja i żona oraz dwóch synów jako wspólnicy spółki jawnej z jej zysków wybudowaliśmy kilkanaście lat temu duży dom. Po kilku latach żona zmarła. Obecnie nieruchomość wystawiona jest na sprzedaż. Moim zdaniem zysk ze sprzedaży należy podzielić na 3 równe części. Synowie uważają inaczej. Jaki podział będzie zgodny z prawem?

Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedzi na moje pytania wyczerpujące, pełen profesjonalizm. Jestem bardzo zadowolona. Polecam, prawnik godny zaufania.
Barbara, Nauczyciel
Dziękuję za udzielone porady. Za każdym razem odpowiedź na pytania bardzo szybka i rzeczowa, poparta artykułami kodeksów. Pani Marta Handzlik- Rosuł rozwiała moje wszelkie obawy. Polecam korzystanie z serwisu. Za niespełna 100 zł dowiedziałam się o przysługujących mi prawach, co zdecydowanie uspokoiło mnie. Mam również świadomość ,iż mogę w dalszym ciągu zadać pytanie dodatkowe w mojej sprawie, jeśli pojawi się ku temu potrzeba. Z pewnością w przyszłości jeszcze skorzystam z pomocy prawnej serwisu, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Anna
Dziękuję za poradę . Udzielono mi profesjonalnej odpowiedzi i ukierunkowało co do dalszego postępowania , jeżeli zajdzie potrzeba to skorzystam ponownie z usług prawnika tego biura . 
Janusz, 53 lata
Korzystałam już z "ePorady24" wcześniej, byłam bardzo zadowolona z rzetelnej, wnikliwej odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Dodatkowym atutem jest możliwość zadawania dodatkowych pytań dotyczących pytania głównego.
Danuta, technik ekonomista
Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna

Postaram się wyjaśnić Panu, w jakich proporcjach jesteście właścicielami tej nieruchomości. Otóż, jeśli nie było innych ustaleń pomiędzy Państwem, to zakładam, że jesteście współwłaścicielami tej nieruchomości w częściach po 1/3 z synem i 1/3 należała do Pana i żony na zasadach wspólności majątkowej małżeńskiej. Obecnie jeśli żona zmarła i zakładam, że nie pozostawiła po sobie testamentu, nastąpi dziedziczenia na zasadach ustawowych.

Po pierwsze wspólność majątkowa pomiędzy Panem i żoną ustała z chwilą jej śmierci, co powoduje, że obecnie bezudziałowa wspólność majątkowa przekształca się we współwłasność w częściach równych, tj. 1/3 dzieli się na 2 części, a więc Pana majątek to 1/6 i pozostała 1/6 wchodzi w skład spadku po zmarłej.

Udział we współwłasności całej nieruchomości w wysokości 1/6 przypada wszystkim Panom znów w częściach równych. Mówi o tym dokładnie art. 931 § 1 Kodeksu cywilnego, który brzmi: w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

Tak więc ma Pan rację, że powinniście dokonać podziału spadku w częściach równych.

Natomiast jeśli źle Pana zrozumiałam i nieruchomość ta stanowi własność spółki jawnej, to teraz wobec śmierci żony i decyzji co do dalszej kontynuacji działalności spółki, to spadkobiercom należałoby wypłacił tzw. udział kapitałowy żony. Zgodnie z treścią art. 65 § 1 i 2 wartość udziału kapitałowego należnego spadkobiercom oznacza się na podstawie osobnego bilansu, uwzględniającego wartość zbywczą majątku spółki. Jako dzień bilansowy przyjąć należy dzień śmierci żony.

Udział kapitałowy obliczony w ten powinien być wypłacony w pieniądzu i przypadałby on Panom wg opisanych wyżej reguł dziedziczenia – w częściach równych. Natomiast nieruchomość nadal pozostałaby własnością spółki.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką jawną? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}