Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Import z Chin a certyfikat CE

Hanna Żurowska • Opublikowane: 2014-09-26

Sprowadzam z Chin narzędzia medyczne. Chciałbym nanieść na produkt swoją własną nazwę. Czy po takim zabiegu nadal obowiązuje certyfikat CE producenta, czy może ja przejmuję odpowiedzialność za to?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z przepisami dotyczącymi oznakowania CE, producentem jest „osoba fizyczna lub prawna, która wytwarza produkt lub która zleca zaprojektowanie lub wytworzenie produktu i oferuje ten produkt pod własną nazwą lub znakiem towarowym” (definicja przytoczona na podstawie dokumentu: Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu, uchylająca decyzję Rady 93/465/EWG).

Innymi słowy, jeśli importer bądź dystrybutor sprzedaje produkty pod nazwą własnej marki, przejmuje tym samym obowiązki producenta. W takim wypadku musi posiadać wystarczające informacje na temat projektu i procesu produkcji danego produktu, jako że przejmuje on odpowiedzialność prawną za umieszczenie oznakowania CE.

W praktyce oznacza to np., że w hipotetycznej sytuacji zaistnienia wypadku spowodowanego użyciem sprzedanego przez Pana narzędzia, to Pan, a nie chiński wytwórca, będzie legitymowany z legalności dopuszczenia produktu do użytku, a co za tym idzie również odpowiadał za poprawne oznaczenie produktu znakiem CE.

Odpowiadając więc konkretnie na Pana pytanie: „Czy po takim zabiegu nadal obowiązuje certyfikat CE producenta, czy może ja przejmuję odpowiedzialność za to?”, stwierdzam:

Tak, certyfikat nadal obowiązuje (o ile został poprawnie nadany), ale to na Panu spoczywa odpowiedzialność za to, również za to właśnie, czy został nadany legalnie/poprawnie. Może się bowiem zdarzyć, że chiński wytwórca naniósł takie oznakowanie bezzasadnie – na Panu spoczywa obowiązek zweryfikowania tego.

Odrębną kwestią, na którą również zwracam uwagę jest rozróżnienie oznaczeń nanoszonych przez chińskim eksporterów, ponieważ można tutaj napotkać pewne pułapki.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Przekazanie firmy dzieciom

Jestem osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą i chciałabym przekazać całą firmę dzieciom ...

 

Przekazanie firmy synowi

Jak korzystnie przekazać firmę synowi? Konkretnie jest to działalność gospodarcza, w której zatrudniam 5 osób. Syn będzie ją prowadził, wykonując...

 

Zabezpieczenie nieoficjalnych udziałów w firmie

Kolega prowadzi działalność gospodarczą, w którą ja nieoficjalnie zainwestowałem. Moje nazwisko nigdzie więc oficjalnie nie figuruje – jestem...

 

Darowizna środków trwałych synowi

Czy ojciec może przekazać synowi w formie darowizny środki trwałe lub część środków trwałych (urządzenie, narzędzia, samochód itd.) ze swojej...

 

Przejęcie majątku firmowego

Mój mąż od dwóch lat choruje na nieuleczalną chorobę. Prowadzi swoją firmę. Podczas jego pobytów w szpitalu to ja, czyli żona, pracuję w jego...

 

Zarabianie w Internecie a samozatrudnienie

Przejęłam stronę WWW, na której chciałabym zarabiać m.in. na sprzedaży rozrywkowych aplikacji na komórki na zasadzie umowy o dzierżawę praw, jako...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »