Grzywna nałożona na spółkę z o.o. nieprowadzącą działalności za niedopełnienie obowiązku aktualizacji PKD

W dniu wczorajszym otrzymałem informację, że na poczcie jest do odebrania „przesyłka sądowa” adresowana do spółki z o.o., której jestem jedynym udziałowcem. Na stałe mieszkam w Wielkiej Brytanii, więc nie mogłem jej odebrać. W dniu dzisiejszym zadzwoniłem do KRS i dowiedziałem się, że na spółkę została nałożona grzywna 5000 zł za niedopełnienie obowiązku aktualizacji PKD. Przyznam szczerze, że nie jestem w stanie zapłacić takiej grzywny, a spółkę planowałem zlikwidować już dawno temu. Niestety przez COVID od początku pandemii nie przebywałem na terytorium Polski. Spółka nie prowadziła nigdy działalności (brak faktur, kontrahentów, zobowiązań itp.), nie posiada majątku, na rachunku bankowym jest kilkaset zł, wszystkie dokumenty finansowe zostały złożone w terminie. Jestem obywatelem Polski oraz nie posiadam majątku mogącego podlegać egzekucji. Co w tej sytuacji mogę zrobić, czego nie powinienem robić i co może mi grozić? Proszę wziąć pod uwagę fakt, że losy spółki są mi całkowicie obojętne, a w tej sprawie interesuje mnie tylko moja sytuacja prawno-materialna.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Grzywna nałożona na spółkę z o.o. nieprowadzącą działalności za niedopełnienie obowiązku aktualizacji PKD

Postępowanie przymuszające

Tytułem wstępu wskażę tylko, choć zapewne Pan to wie, iż ustawa o krajowym rejestrze sądowym wprowadziła od 2019 roku instrument, który ma na celu egzekwowanie od przedsiębiorców przez sądy rejestrowe aktualizacji wpisów w KRS (w tym np. kodów PKD), jest to tzw. postępowanie przymuszające. Zgodnie z art. 24 ww. ustawy w przypadku stwierdzenia, że wniosek o wpis do Rejestru lub dokumenty, których złożenie jest obowiązkowe, nie zostały złożone pomimo upływu terminu, sąd rejestrowy wzywa obowiązanych do ich złożenia - wyznaczając dodatkowy 7-dniowy termin. Wezwanie w postępowaniu przymuszającym, sąd dokonuje pod rygorem zastosowania grzywny. W przypadku niewykonania obowiązków w terminie sąd rejestrowy nakłada w postanowieniu grzywnę. Wysokość grzywny nałożonej w jednym postanowieniu nie może przewyższać 15 000 zł chyba, że dwukrotne wymierzenie grzywny okazało się nieskuteczne, wówczas trzecie postanowienie oraz kolejne może nakładać grzywnę, która przekracza 15 000 zł. Niemniej jednak łączna suma nałożonych grzywien w jednej sprawie nie może przewyższać 1 000 000 zł.

Zobacz też: PKD w KRS

Grzywna nałożona na spółkę

Grzywna może zostać nałożona na osoby obowiązane, czyli na członków zarządu spółki z o.o. w przypadki spółki z o.o. Co ważne, grzywna ma charakter przymuszający, a nie penalny, a zatem po spełnieniu ciążącego obowiązku (dokonaniu aktualizacji wpisu w KRS) nieopłacona grzywna ulega umorzeniu.

Jak Pan zatem widzi, za zapłatę grzywny odpowiada zarząd. Brak zapłaty działa na Pana niekorzyść, bo grzywna może być ponownie nakładana, za każdym razem wysokość wzrasta.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zachowanie biernej postawy

Podsumowując, winien Pan albo zapłacić grzywnę, albo dokonać aktualizacji wpisu w KRS, by uniknąć jeszcze wyższych grzywien za brak aktualizacji. Ewentualnie, skoro nie ma majątku do egzekucji, może Pan zachować bierność. W przypadku bowiem gdy postępowanie przymuszające okaże się nieskuteczne, powinno zostać umorzone. Ze względu na odesłanie do Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji świadczeń niepieniężnych, bardzo istotne znacznie ma również fakt, że grzywny nałożonej w rejestrowym postępowaniu przymuszającym. Zatem w sytuacji, gdy zarząd spółki nadal nie będzie wykonywał swych obowiązków, jego członkowie nie muszą się obawiać aresztu. Niemniej jednak, grzywna podlega ściągnięciu przez komornika.

Musi Pan jednak mieć świadomość, że jeśli spółka nie reaguje na próby przymuszenia jej do wykonania obowiązków nałożonych na nią przez przepisy (aktualizacji w KRS), to może zostać wykreślona z KRS. Może się tak zdarzyć w kilku przypadkach:

  • jeśli spółka nie złoży, pomimo wezwania, sprawozdań finansowych za dwa kolejne lata;
  • jeśli oddalony zostanie wobec spółki wniosek o ogłoszenie upadłości ze względu na brak środków na przeprowadzenie postępowania upadłościowego lub gdy zebrany przy rozpoznawaniu takiego wniosku materiał dowodowy jest wystarczający, aby stwierdzić, że istnieją podstawy do rozwiązania spółki;
  • gdy umorzone zostanie postępowanie przymuszające lub sąd uzna, że jest ono bezcelowe i nie zostanie w ogóle rozpoczęte, a także gdy pomimo dwukrotnego wezwania spółka nie wykona innych obowiązków aktualizacji danych w KRS.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Paulina Olejniczak-Suchodolska

O autorze: Paulina Olejniczak-Suchodolska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się głównie w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, a także w prawie konsumenckim i prawie administracyjnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską oraz obsługuje spółki i instytucje państwowe.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »