Kategoria: Działalność gospodarcza

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Formalności po zajściu w ciążę - działalność gospodarcza

Hanna Żurowska • Opublikowane: 2015-01-07

Prowadzę działalność gospodarczą, na bieżąco wystawiam faktury także za usługi wykonane wcześniej. Od jakiegoś czasu pracuję też na umowę na czas określony. Dowiedziałam się, że jestem w ciąży. Obecnie muszę odpoczywać (zdaniem lekarza). Co zrobić, by otrzymywać zasiłek chorobowy? Czy wystarczy podpisać dodatkową umowę z księgową na wykonania usługi wystawiania faktur? Nie mogę zawiesić działalności.

Hanna Żurowska

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedzi na moje pytania wyczerpujące, pełen profesjonalizm. Jestem bardzo zadowolona. Polecam, prawnik godny zaufania.
Barbara, Nauczyciel
Dziękuję za udzielone porady. Za każdym razem odpowiedź na pytania bardzo szybka i rzeczowa, poparta artykułami kodeksów. Pani Marta Handzlik- Rosuł rozwiała moje wszelkie obawy. Polecam korzystanie z serwisu. Za niespełna 100 zł dowiedziałam się o przysługujących mi prawach, co zdecydowanie uspokoiło mnie. Mam również świadomość ,iż mogę w dalszym ciągu zadać pytanie dodatkowe w mojej sprawie, jeśli pojawi się ku temu potrzeba. Z pewnością w przyszłości jeszcze skorzystam z pomocy prawnej serwisu, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Anna
Dziękuję za poradę . Udzielono mi profesjonalnej odpowiedzi i ukierunkowało co do dalszego postępowania , jeżeli zajdzie potrzeba to skorzystam ponownie z usług prawnika tego biura . 
Janusz, 53 lata
Korzystałam już z "ePorady24" wcześniej, byłam bardzo zadowolona z rzetelnej, wnikliwej odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Dodatkowym atutem jest możliwość zadawania dodatkowych pytań dotyczących pytania głównego.
Danuta, technik ekonomista
Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna

Zgodnie z przepisem art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia, traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Zgodnie zatem z art. 17 ust. 1 ustawy z 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wynikają dwie niezależne przesłanki utraty prawa do zasiłku:

  1. wykonywanie pracy zarobkowej w okresie niezdolności do pracy;
  2. wykorzystanie zwolnienia w sposób niezgodny z jego celem.

Do utraty prawa do zasiłku wystarczy zaistnienie jednej z nich.

Przepisy powyższe są na tyle nieprecyzyjne, że zarówno ZUS, jak i sądy powszechne różnie je interpretują. Różne też wydają orzeczenia do określonych sytuacji.

Może przedstawię niektóre orzeczenia.

Dokonując wykładni pojęcia „praca zarobkowa”, Sąd Najwyższy uznał, że przy stosowaniu art. 17 ust. 1 należy odróżnić „pracę zarobkową”, wykonywaną w ramach działalności gospodarczej przez osobę jednoosobowo prowadzącą tę działalność, od czynności formalnoprawnych, do jakich jest zobowiązana jako pracodawca, również podpisanie w trakcie zwolnienia lekarskiego dokumentów finansowych nie może być traktowane jako prowadzenie działalności gospodarczej powodujące utratę prawa do zasiłku chorobowego.

W wyrok Sądu Najwyższego – Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 stycznia 2002 r. II UKN 710/2000 LexPolonica nr 357991, sąd stwierdził, iż „podpisanie w trakcie zwolnienia lekarskiego dokumentów finansowych nie może być traktowane jako prowadzenie działalności gospodarczej powodujące utratę prawa do zasiłku chorobowego (art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, tekst jednolity: Dz. U. 1983 r. Nr 30 poz. 143 ze zm.) (…), w sytuacji gdy nadto wnioskodawczyni nie zajmowała się konkretnymi działaniami wprost wynikającymi z rodzaju prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (handel, usługi gastronomiczno-rozrywkowe)”.

Natomiast wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 11 grudnia 2007 r. I UK 145/2007 LexPolonica nr 1909349 OSNP 2009/1-2 poz. 28, określa, że „jeżeli faktyczna aktywność zawodowa ubezpieczonego z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności zarobkowego wynajmu handlowych lokali użytkowych polega wyłącznie na comiesięcznym wystawianiu kilku rachunków, to prowadzenie takiej działalności w takim samym zakresie w okresie korzystania z zasiłków chorobowych i świadczenia rehabilitacyjnego prowadzi do utraty pobranych świadczeń za cały okres orzeczonej niezdolności do wykonywania tej działalności (art. 17 ust. 1 i art. 22 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, tekst jednolity: Dz. U. 2005 r. Nr 31 poz. 267 ze zm.). Organ ubezpieczeń społecznych może żądać zwrotu tych świadczeń za okres nie dłuższy niż 3 lata od daty wydania i doręczenia decyzji”.

Zacytowałam trzy orzeczenia, przejrzałam ich dużo więcej i jaki jest wniosek. Ano taki, że każdą sytuację należy oceniać indywidualnie, każda sytuacja i stan faktyczny przedsiębiorcy może być inny.

Jednak z orzecznictwa wynika jedna zasada, że jeżeli przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą polegającą np. na handlu, a więc składaniu zamówień, odbiorze towaru, sprzedaży, to taki przedsiębiorca nie utraci zasiłku chorobowego, jeżeli podpisze w trakcie zwolnienia dwie czy trzy faktury.

Natomiast jeżeli działalność polega, np. na wynajmowaniu lokali i wystawianiu 2–3 faktur w miesiącu, to podczas zwolnienia lekarskiego taki przedsiębiorca nie może wystawiać faktur w ogóle.

Taka właśnie sytuacja byłaby u Pani, gdyby Pani wystawiła i podpisała faktury, mogłaby Pani utracić prawo do zasiłku. Dlatego pomysł, aby zlecić i upoważnić do wystawiania i podpisywania faktur księgową, uważam za słuszny.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}