Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Faktyczne prowadzenie sklepu jak właściciel

Maciej Podgórski • Opublikowane: 2017-12-18

Moja siostra ma sklep spożywczy, którym zajmuję się ja, gdyż ona wyjechała za granicę i wyszła za mąż. Ja jestem zatrudniony w sklepie na umowę o pracę na czas nieokreślony, jednocześnie wykonuję wszystkie czynności za moją siostrę. Ze względu na wprowadzony w święta zakaz handlu nie mogę pracować w dni świąteczne. A chciałbym, gdyż to są jedyne dni w roku, gdy można trochę więcej zarobić. Pracować może tylko właściciel z tego powodu dostałem już mandat karny. Nie chcę przepisywać firmy na siebie, ponieważ to długo, a załatwianie od nowa wszystkich pozwoleń to ok. 1 miesiąc. Co mógłbym zrobić w tym wypadku, skoro PIP zakazuje mi pracy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy „dniami wolnymi od pracy są następujące święta:

a) 1 stycznia – Nowy Rok,

b) 6 stycznia – Święto Trzech Króli,

c) pierwszy dzień Wielkiej Nocy,

d) drugi dzień Wielkiej Nocy,

e) 1 maja – Święto Państwowe,

f) 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja,

g) pierwszy dzień Zielonych Świątek,

h) dzień Bożego Ciała,

i) 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,

j) 1 listopada – Wszystkich Świętych,

k) 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,

l) 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,

m) 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia;

oraz niedziele”.

Zgodnie natomiast z art. 1519a § 1 Kodeksu pracy praca w święta w placówkach handlowych jest niedozwolona. Przepis ten stosuje się także, jeżeli święto przypada w niedzielę. Przy czym praca w niedziele jest dozwolona w placówkach handlowych przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności.

Z przedstawionego przez Pana opisu wynika, że w Pana przypadku okoliczności wyłączające spod zakazu pracy w handlu w święta nie występują. Dziwić jedynie może fakt że Państwowa Inspekcja Pracy nałożyła mandat na Pana, a nie na pracodawcę.

Wskazać należy, że coraz częściej mamy do czynienia na rynku z przekształcaniem prowadzonej jednoosobowo działalności gospodarczej w spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Obecnie najpopularniejsza jest procedura przekształcenia przedsiębiorcy w jednoosobową spółkę kapitałową, na podstawie art. 551 § 5 Kodeksu spółek handlowych – po nowelizacji tego kodeksu jest ona znacznie ułatwiona.

Do dnia 11 lipca 2011 r. przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową możliwe było przez sprzedaż przedsiębiorstwa i późniejsze wniesienie uzyskanych środków pieniężnych jako wkładu do nowo powstałej spółki – to ta procedura, którą zapewne miał Pan na myśli opisując swój problem. Drugą możliwością było wniesienie do spółki kapitałowej aportu (wkładu niepieniężnego) w postaci przedsiębiorstwa.

Ogromnymi wadami obu ww. rozwiązań był fakt utraty przysługujących przedsiębiorstwu zezwoleń, koncesji, licencji itp. Obecnie zaś możliwa jest tzw. sukcesja generalna wszystkich praw i obowiązków w oparciu o art. 5842 Kodeksu spółek handlowych. Dzięki temu uprzednio zawarte umowy, uzyskane koncesje i zezwolenia itp. z mocy samego prawa przechodzą z przedsiębiorcy na nowo powstałą spółkę.

Przedsiębiorca, chcąc przekształcić działalność gospodarczą w spółkę z o.o., powinien zawrzeć umowę spółki w formie aktu notarialnego. Na podstawie art. 5844 Kodeksu spółek handlowych obowiązany jest on również do:

  • sporządzenia w formie aktu notarialnego planu przekształcenia oraz poddania planu badaniu przez biegłego rewidenta;
  • złożenia oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy;
  • powołania członków organów spółki przekształconej;
  • podpisania umowy/statutu spółki przekształconej;
  • dokonania w rejestrze wpisu spółki przekształconej.

Zgodnie z art. 5841 Kodeksu spółek handlowych „z chwilą wpisania nowej spółki do rejestru przedsiębiorców, przedsiębiorca staje się spółką kapitałową”.

Jeśli chodzi o koszty związane z przekształceniem, to należy wskazać, że zarejestrowanie nowej spółki wiąże się z obowiązkiem zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5% wartości kapitału zakładowego spółki. Kolejne opłaty to koszty taksy notarialnej za sporządzenie planu przekształcenia, umowy spółki oraz oświadczenia o przekształceniu. Za wpisanie spółki do rejestru przedsiębiorców pobierana jest opłata w wysokości 500 zł, oraz 100 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Osoba fizyczna prowadząca dotychczas działalność gospodarczą ponosi odpowiedzialność za długi powstałe przed przekształceniem. Zgodnie z art. 58413 Kodeksu spółek handlowych – przedsiębiorca odpowiada solidarnie ze spółką za zobowiązania powstałe w czasie prowadzenia działalności gospodarczej, przez okres trzech lat od zarejestrowania nowej spółki.

Po przekształceniu w spółkę mógłby Pan zasiąść w jej Zarządzie i otrzymywać wynagrodzenie jako członek zarządu oraz prowadzić wszelkie sprawy spółki w oparciu o „kontrakt menedżerski” – który jest umowa nienazwaną w typie umowy o świadczenie usług (art. 750 Kodeksu cywilnego), do której nie stosują się przepisy prawa pracy – w tym o czasie pracy. Umowę taką musiałby Pan zawrzeć ze spółką przez pełnomocnika powołanego uchwałą zgromadzenia wspólników (de facto byłaby to pisemna uchwałą podjęta przez Pana siostrę jako jedynego wspólnika). Przy takim rozwiązaniu rozwiązać należałoby również Pana umowę o pracę (nastąpiłoby przejście umowy na nowego pracodawcę w trybie art. 231 Kodeksu pracy). Wszystkie te czynności są w gruncie rzeczy bardzo proste i łatwe do przeprowadzenia z udziałem prawnika (może Pan taką usługę zlecić).

Mankamentem proponowanego rozwiązania jest konieczność prowadzenia przez spółkę z o.o. tzw. pełnej księgowości oraz składania rocznych sprawozdań finansowych do sądu rejestrowego wraz ze sprawozdaniami zarządu z działalności spółki.

Z kolei dużą zaletą takiego rozwiązania jest lepszy poziom ochrony majątku osobistego osób zaangażowanych w spółce przed wierzycielami. Wspólnicy spółki, w przeciwieństwie do osób fizycznych – przedsiębiorców nie odpowiadają całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki. Ich odpowiedzialność ogranicza do wartości wniesionych przez nich wkładów, a ich majątek osobisty wyłączony jest spod ewentualnej egzekucji długów związanych z działalnością spółki.

Wskazać należy również na kolejną zaletę „przejścia na spółkę z o.o.”, z której po spełnianiu dodatkowych przesłanek mógłby Pan ewentualnie skorzystać. Z dniem 1 stycznia 2017 r. wejdzie bowiem w życie ustawa z 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Jedną z najszerzej komentowanych zmian jest obniżenie stawki podatku CIT, któremu podlegają spółki z o.o. – z 19 do 15% dla małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność w pierwszym roku podatkowym.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Założenie portalu internetowego, czy to od razu działalność gospodarcza?

Chciałbym założyć portal internetowy z ogłoszeniami tematycznymi. Wszystkie ogłoszenia wprowadzałbym osobiście po spotkaniu z zainteresowanym...

 

Budowa domu pod wynajem pokoi

Potrzebuję porady w kwestii budowy domku pod wynajem pokoi. Otrzymałem działkę od teściów, jednak mieliśmy spory problem z dojazdem do działki, po...

 

Prośba o zwrot nadpłaconej kwoty za fakturę

Do jednej z firm omyłkowo wysłaliśmy przelew dwukrotnie za tę samą fakturę w wysokości kilku tysięcy złotych. Jak tylko zorientowaliśmy się...

 

Zameldowanie a adres jednoosobowej działalności

Jak wygląda sprawa zameldowania w kwestii adresu jednoosobowej firmy zarejestrowanej na osobę fizyczną. W najbliższym czasie sprzedam swoje...

 

Jak najkorzystniej przekazać firmę synowi?

Tata prowadzi firmę zajmującą się dystrybucją gazu butlowego, ma też sklep wielobranżowy. Pod koniec roku przechodzi na emeryturę i chciałby...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »