Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Działalność w formie spółki obywatela Ukrainy w Polsce

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2016-03-04

Jestem obywatelką Ukrainy i chciałabym założyć firmę w Polsce. Działalności gospodarczej nie mogę założyć, bo mam kartę tymczasowego pobytu. Proszę mi doradzić – działalność w formie jakiej spółki powinnam wybrać, żeby uniknąć podwójnego opodatkowania?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na mocy art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej [Dz.U.2015.584 j.t. ze zm.] osoby zagraniczne inne niż wymienione w art. 13 ust. 1-2a mają prawo do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej wyłącznie w formie spółki: komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej, a także do przystępowania do takich spółek oraz obejmowania bądź nabywania ich udziałów lub akcji, o ile umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej. Innymi słowy osoby, które nie mogą prowadzić indywidualnej działalności gospodarczej ze względu na niespełnianie warunków umożliwiających jej założenie, mogą działalność prowadzić poprzez spółkę komandytową, komandytowo-akcyjną, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjną.

Kwestię podwójnego opodatkowania reguluje Konwencja między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Kijowie dnia 12 stycznia 1993 r. (Dz. U. z dnia 26 maja 1994 r.). Zgodnie z jej art. 7 ust. 1 zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność w drugim Umawiającym się Państwie przez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowanie w drugim Państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi. Określenia „przedsiębiorstwo jednego Umawiającego się Państwa” i „przedsiębiorstwo drugiego Umawiającego się Państwa” oznaczają odpowiednio przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie i przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie. Natomiast określenie „osoba” obejmuje osobę fizyczną, spółkę oraz każde inne zrzeszenie osób. Innymi słowy zyski przedsiębiorstwa Polskiego, które będzie prowadzić działalność tylko w Polsce, podlegają opodatkowaniu tylko w Polsce zgodnie z art. 7 ust. 1 przywołanej konwencji.

Podobnie podnosi się w doktrynie, przykładowo A. Bartosiewicz wskazuje, że: „W przypadku założenia spółki komandytowej (z o.o.) siedziba przedsiębiorstwa (za pomocą którego Kuzynka uzyskiwałaby przychody z działalności gospodarczej) znajdowałaby się w Polsce. Zgodnie z przepisami art. 7 ust. 1 Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Kijowie dnia 12 stycznia 1993 r., dochody z działalności gospodarczej będą podlegać opodatkowaniu tylko w Polsce. Trzeba by więc opłacać podatek dochodowy w Polsce, natomiast dochód ten nie podlegałby w ogóle opodatkowaniu na Ukrainie” [A. Bartosiewicz, W jaki sposób może rozpocząć w Polsce działalność gospodarczą Ukrainka? VDP 45559]

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »