Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Działalność handlowa w Polsce

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2016-04-06

Chciałbym otworzyć działalność handlową w Polsce. Jednakże do tej pory pracowałem za granicą sezonowo. Czy istnieje taka możliwość, by prowadzić działalność w Polsce i dorobić sobie za granicą od czasu do czasu, nie zawieszając działalności?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Postaram się odpowiedzieć na zadane Panu pytanie w sposób wyczerpujący. Może zacznę od wyjaśnienia w ogóle instytucji zawieszenia działalności gospodarczej. Mówi o tym ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2014 roku w art. 14 a. Ustęp pierwszy tego przepisu stanowi, że przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy, z zastrzeżeniem ust. 1a.

Proszę zatem zwrócić uwagę, że przepis mówi, że może Pan zawiesić działalność gospodarczą tylko wówczas, gdy nie zatrudnia Pan pracowników. Nie ma Pan jednak nigdy obowiązku zawieszania działalności gospodarczej. Od Pana decyzji zatem będzie zależało, czy będzie Pan chciał zawiesić prowadzoną działalność gospodarczą czy też nie. Jeśli nie będzie Pan chciał skorzystać z takiej możliwości, to konsekwencji takiej decyzji nie będzie.

Jeśli natomiast chodzi o możliwość pracy w jednym z krajów Unii Europejskiej i prowadzenia działalności w innym kraju, to chciałabym Pana poinformować, że jest to jak najbardziej możliwe.

Od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej obywatele polscy mogą przemieszczać się pomiędzy krajami członkowskimi i korzystać ze swobody zatrudnienia i swobody prowadzenia działalności gospodarczej, stąd też często zdarza się, że obywatele podlegają ubezpieczeniom społecznym z takich tytułów w różnych krajach europejskich.

Dlatego m.in. uchwalono rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. I tak np. w art. 13 tego rozporządzenia jest mowa o pracowniku, który wykonuje pracę w 2 różnych krajach członkowskich. To samo dotyczy osoby prowadzącej działalność gospodarczą.

Proszę zatem być spokojnym, może Pan pracować kilka miesięcy w roku poza granicami kraju i jednocześnie prowadzić działalność w Polsce.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »