Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Działalność jako spółka z o.o. a zobowiązania

Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2017-02-20

Jestem współwłaścicielem nieruchomości z budynkiem, w którym prowadzę działalność w formie sp. z o.o. Mój wspólnik jest także współwłaścicielem tej nieruchomości i należy do tej spółki. On sam dodatkowo prowadzi odrębną działalność. Wiem, że ma zaciągnięte kredyty na swoje potrzeby, niezwiązane z naszą nieruchomością i spółką. Czy możliwa jest taka sytuacja, że załóżmy, on nie jest już w stanie spłacać swoich zobowiązań i w związku z tym jego wierzyciele przejmą prawo nie tylko nad jego odrębnym majątkiem, ale dodatkowo także nad częścią naszej nieruchomości i spółki, które należą do niego, w celu pokrycia jego własnych zobowiązań?

»Wybrane opinie klientów

 Bardzo dziękuję za pomoc - jestem usatysfakcjonowany.
Stanisław, nauczyciel, 57 lat
 Przede wszystkim bardzo przepraszam, że nie wystawiłam opinii od razu, ale wystawiłam bardzo pozytywną opinię na temat odpowiedzi Państwa na moje pierwsze pytanie i wydawało się mi ,że ona wystarczy. Otóż jestem nadal bardzo zadowolona i z drugiej odpowiedzi na moje pytanie uzupełniające. Odpowiedź nadeszła szybko, była udzielona bardzo precyzyjnie a udzielająca odpowiedzi Pani mecenas podeszła do tematu wielopłaszczyznowo. Bardzo dziękuję . Państwa odpowiedź i informacja bardzo pomogła mi w szybkim podjęciu mojej decyzji. Oby wszystko tak działało w naszym kraju jak Państwa portal. 
Małgorzata, ekonomistka
Profesjonalizm, szybkość
Anna
Szybka i bardzo pomocna odpowiedź. 
Bartosz
Dziękuję, za szybką i jasną odpowiedź. Rozwiało to moje wątpliwości w tej sprawie.
Piotr

Jest Pan wspólnikiem w spółce z o.o. Jest Pan także współwłaścicielem nieruchomości, wykorzystywanej w działalności spółki z o.o. Inna osoba jest drugim wspólnikiem oraz drugim współwłaścicielem.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Jeżeli Pana wspólnik w spółce z o.o. i współwłaściciel nieruchomości będzie miał długi i nie będzie w stanie ich regulować, to wierzyciele mogą po uzyskaniu tytułu wykonawczego i skierować sprawę do egzekucji sądowej (poprzez komornika).

W ramach postępowania egzekucyjnego maja prawo uzyskać zaspokojenie swych pretensji z całego majątku dłużnika. W opisanej sytuacji majątkiem tym jest:

  • udział w nieruchomości,
  • udziały w spółce z o.o.

Wskazane elementy majątkowe jak najbardziej nadają się do zajęcia i sprzedaży.

Jeśli majątek dłużnika trafił na licytację w ramach egzekucji sądowej, wierzyciel ma prawo kupić go na licytacji, ewentualnie poczekać, aż okaże się ona bezskuteczna, i wówczas złożyć oświadczenie o przejęciu na własność rzeczy dłużnika. To korzystne rozwiązanie, bo na cenę nabycia można zaliczyć swoją należność wobec dłużnika.

W przypadku udziału w nieruchomości – jeżeli pierwsza licytacja nie była skuteczna, a na drugiej licytacji nikt nie przystąpi do przetargu, wierzyciel ma prawo ubiegać się o przejęcie nieruchomości na własność w cenie nie niższej od dwóch trzecich części sumy oszacowania Wniosek o przejęcie nieruchomości wierzyciel powinien złożyć sądowi w ciągu tygodnia po licytacji, składając jednocześnie rękojmię, chyba że ustawa go od niej zwalnia. Jeżeli kilku wierzycieli składa wniosek o przejęcie, pierwszeństwo przysługuje temu, kto zaofiarował cenę wyższą, a przy równych cenach – temu, czyja należność jest większa.

Wynika to z Kodeksu postępowania cywilnego:

„Art. 984. § 1. Jeżeli również na drugiej licytacji nikt nie przystąpi do przetargu, przejęcie nieruchomości na własność może nastąpić w cenie nie niższej od dwóch trzecich części sumy oszacowania, przy czym prawo przejęcia przysługuje wierzycielowi egzekwującemu i hipotecznemu oraz współwłaścicielowi. Jeżeli przedmiotem egzekucji jest nieruchomość rolna, stosuje się art. 982 z wynikającą z niniejszego przepisu zmianą co do ceny przejęcia. W wypadku gdy osoby określone w art. 982 nie skorzystają z prawa przejęcia nieruchomości rolnej, prawo to przysługuje także wierzycielowi egzekwującemu i hipotecznemu”.

W przypadku udziałów w spółce z o.o. Jeśli licytacja zakończy się bezskutecznie, wierzyciel nie możne żądać wyznaczenia kolejnej. Wierzyciel ma inną możliwość – przejęcie rzeczy dłużnika na własność, po cenie nie niższej od ceny wywoławczej. W przypadku egzekucji z rzeczy ruchomych takie rozwiązanie można zastosować już po bezskutecznej pierwszej licytacji.

Jak wskazuje Kodeks:

„Art.  875. § 1. Jeżeli licytacja nie doszła do skutku, wierzyciel może w ciągu dwóch tygodni od otrzymania zawiadomienia komornika żądać wyznaczenia drugiej licytacji lub przejąć na własność ruchomości wystawione na sprzedaż albo niektóre z nich w cenie nie niższej od ceny wywołania”.

A przepis ten stosuje się odpowiednio do sprzedaży udziałów w spółce z o.o.

Reasumując – przy niespłacanych długach osobistych wspólnika (i współwłaściciela):

  • możliwa jest sytuacja, że dojdzie do zmiany współwłaściciela nieruchomość oraz
  • możliwa jest sytuacja, że dojdzie do zmiany wspólnika w spółce z o.o.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Umowa czasowa dotycząca prawa do pobierania dywidendy

A posiada 30% udziałów w spółce sp. z o.o. Ponieważ nie ma czasu na zajmowanie się spółką, zawarł w 2009 roku z B pisemną umowę,...

Umorzenie udziałów nabytych przez spółkę z o.o. od swojego wspólnika

W wyniku umorzenia udziałów wspólnika, który wystąpił ze spółki z o.o. (umorzenie było z zysku), suma wartości nominalnych pozostałych...

Przekształcenie działalności w spółkę z o.o – przejęcie zobowiązań

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, mam na siebie kredyty firmowe. Chciałbym ze względu na bezpieczeństwo (i rosnącą skalę...

Trudności z odzyskaniem dokumentów spółki

Spółka, w której jestem likwidatorem, nie złożyła CIT-ów i sprawozdań za lata 2012–2015. Księgi spółki są prowadzone przez biuro...

Zmiana właściciela spółki z o.o.

Spółka z o.o. zmieniła właściciela – jakie dokumenty i do których urzędów należy złożyć?

Jak wystąpić ze spółki z o.o. wbrew wspólnikowi?

Jestem wspólnikiem i prezesem zarządu spółki z o.o., w której mam 50% udziałów. Chcę wystąpić ze spółki, ale wspólnik się temu...

Rezygnacja prezesa gdy spółka ma długi

Jestem prezesem spółki z o.o. z zarządem jednoosobowym, posiadam też w niej udziały oraz jestem zatrudniony. Spółka pod moim zarządem...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}