Kategoria: Spółka z o.o.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Działalność jako spółka z o.o. a zobowiązania

Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2017-02-20

Jestem współwłaścicielem nieruchomości z budynkiem, w którym prowadzę działalność w formie sp. z o.o. Mój wspólnik jest także współwłaścicielem tej nieruchomości i należy do tej spółki. On sam dodatkowo prowadzi odrębną działalność. Wiem, że ma zaciągnięte kredyty na swoje potrzeby, niezwiązane z naszą nieruchomością i spółką. Czy możliwa jest taka sytuacja, że załóżmy, on nie jest już w stanie spłacać swoich zobowiązań i w związku z tym jego wierzyciele przejmą prawo nie tylko nad jego odrębnym majątkiem, ale dodatkowo także nad częścią naszej nieruchomości i spółki, które należą do niego, w celu pokrycia jego własnych zobowiązań?

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna
Ok. Polecam w przyszłości gdy będę miał wątpliwości z pewnością skorzystam z porad.
Bartosz, 31 lat, geodeta
Rezygnuję , że swojego adwokata , który ma wąski zakres swoich usług , tutaj mam kompleksową pomoc w zakresie prawa . Zdecydowanie polecam!!!
Marcin, 46 lat
Rzeczowo i na temat. Polecam. Skożystam w przyszlosci.
Marek
Terminowo prosto merytorycznie czuję że to odpowiedź na MOJE pytanie a nie \"gotowiec\"
Małgorzata, 56 lat, Menedżer

Jest Pan wspólnikiem w spółce z o.o. Jest Pan także współwłaścicielem nieruchomości, wykorzystywanej w działalności spółki z o.o. Inna osoba jest drugim wspólnikiem oraz drugim współwłaścicielem.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Jeżeli Pana wspólnik w spółce z o.o. i współwłaściciel nieruchomości będzie miał długi i nie będzie w stanie ich regulować, to wierzyciele mogą po uzyskaniu tytułu wykonawczego i skierować sprawę do egzekucji sądowej (poprzez komornika).

W ramach postępowania egzekucyjnego maja prawo uzyskać zaspokojenie swych pretensji z całego majątku dłużnika. W opisanej sytuacji majątkiem tym jest:

  • udział w nieruchomości,
  • udziały w spółce z o.o.

Wskazane elementy majątkowe jak najbardziej nadają się do zajęcia i sprzedaży.

Jeśli majątek dłużnika trafił na licytację w ramach egzekucji sądowej, wierzyciel ma prawo kupić go na licytacji, ewentualnie poczekać, aż okaże się ona bezskuteczna, i wówczas złożyć oświadczenie o przejęciu na własność rzeczy dłużnika. To korzystne rozwiązanie, bo na cenę nabycia można zaliczyć swoją należność wobec dłużnika.

W przypadku udziału w nieruchomości – jeżeli pierwsza licytacja nie była skuteczna, a na drugiej licytacji nikt nie przystąpi do przetargu, wierzyciel ma prawo ubiegać się o przejęcie nieruchomości na własność w cenie nie niższej od dwóch trzecich części sumy oszacowania Wniosek o przejęcie nieruchomości wierzyciel powinien złożyć sądowi w ciągu tygodnia po licytacji, składając jednocześnie rękojmię, chyba że ustawa go od niej zwalnia. Jeżeli kilku wierzycieli składa wniosek o przejęcie, pierwszeństwo przysługuje temu, kto zaofiarował cenę wyższą, a przy równych cenach – temu, czyja należność jest większa.

Wynika to z Kodeksu postępowania cywilnego:

„Art. 984. § 1. Jeżeli również na drugiej licytacji nikt nie przystąpi do przetargu, przejęcie nieruchomości na własność może nastąpić w cenie nie niższej od dwóch trzecich części sumy oszacowania, przy czym prawo przejęcia przysługuje wierzycielowi egzekwującemu i hipotecznemu oraz współwłaścicielowi. Jeżeli przedmiotem egzekucji jest nieruchomość rolna, stosuje się art. 982 z wynikającą z niniejszego przepisu zmianą co do ceny przejęcia. W wypadku gdy osoby określone w art. 982 nie skorzystają z prawa przejęcia nieruchomości rolnej, prawo to przysługuje także wierzycielowi egzekwującemu i hipotecznemu”.

W przypadku udziałów w spółce z o.o. Jeśli licytacja zakończy się bezskutecznie, wierzyciel nie możne żądać wyznaczenia kolejnej. Wierzyciel ma inną możliwość – przejęcie rzeczy dłużnika na własność, po cenie nie niższej od ceny wywoławczej. W przypadku egzekucji z rzeczy ruchomych takie rozwiązanie można zastosować już po bezskutecznej pierwszej licytacji.

Jak wskazuje Kodeks:

„Art.  875. § 1. Jeżeli licytacja nie doszła do skutku, wierzyciel może w ciągu dwóch tygodni od otrzymania zawiadomienia komornika żądać wyznaczenia drugiej licytacji lub przejąć na własność ruchomości wystawione na sprzedaż albo niektóre z nich w cenie nie niższej od ceny wywołania”.

A przepis ten stosuje się odpowiednio do sprzedaży udziałów w spółce z o.o.

Reasumując – przy niespłacanych długach osobistych wspólnika (i współwłaściciela):

  • możliwa jest sytuacja, że dojdzie do zmiany współwłaściciela nieruchomość oraz
  • możliwa jest sytuacja, że dojdzie do zmiany wspólnika w spółce z o.o.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}