Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dochodowa strona internetowa niepełnoletniej osoby

Joanna Korzeniewska • Opublikowane: 2017-06-12

Prowadzę własną stronę internetową, która przynosi dość ciekawe przychody, jednak nie jest zarejestrowana jako działalność, gdyż nie jestem jeszcze osobą pełnoletnią. I właśnie tutaj pojawia się pytanie, ponieważ kupuję reklamę strony u innych osób i nie wiem, czy mogę podpisać z nimi np. umowę o dzieło, aby kwotę, którą zapłaciłem za reklamę, uznać jako koszty uzyskania przychodu. Jeśli mogę zrobić coś takiego, to jaki dokument mam zanieść księgowej w czasie rozliczeń? Czy zapłatę za fakturę wysyłam w kwocie netto czy brutto?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Gratuluję osiągania dobrych przychodów w tak młodym wieku i życzę dalszych sukcesów. Kwestie przez Pana przedstawione należy rozpatrywać na gruncie prawa cywilnego, rodzinnego oraz podatkowego.

Należy na początku zauważyć, że rzeczywiście nie może Pan być przedsiębiorcą, gdyż aby nim zostać, należy najpierw mieć pełną zdolność do czynności prawnych. Każdy od urodzenia ma zdolność prawną, jednakże zgodnie z art. 11 Kodeksu cywilnego pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się z chwilą pełnoletności, a pełnoletność z chwilą ukończenia 18 lat (art. 10 §1 Kodeksu cywilnego).

Domniemywam, że ma Pan więcej niż 13 lat, i tak też będę pisać, jakby Pan miał pomiędzy 13 a 18 lat (gdyby miał Pan mniej, nie mógłby Pan zawrzeć żadnej umowy). Zgodnie z art. 15 Kodeksu cywilnego osoby, które ukończyły 13 lat, mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Osoby do 13. poku życia nie mają w ogóle zdolności do czynności prawnych, czyli ich zachowania nie wywołują skutków prawnych. Nieco inaczej przedstawia się sytuacja osób, które właśnie mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych. W Pana przypadku bardzo istotny jest art. 17 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z jego treścią „gdy osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych zaciąga zobowiązanie lub rozporządza swoim prawem, wówczas do ważności czynności prawnej konieczna jest zgoda przedstawiciela ustawowego”. Tu należy się odwołać do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, gdzie w art. 98 zawarto, iż rodzice są przedstawicielami ustawowymi dziecka pozostającego pod ich władza rodzicielską. Każde z nich może samodzielnie działać jako przedstawiciel ustawowy dziecka.

Osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może samodzielnie dokonywać pewnych czynności, np. zawieranie umowy powszechnie zawieranej w drobnych bieżących sprawach życia codziennego czy rozporządzanie swoim zarobkiem. Wiele jednak czynności, aby było ważne, wymaga zgody przedstawiciela ustawowego. Zawarcie przez Pana umowy – czy to zlecenia, czy umowy o dzieło należy niewątpliwie do czynności, gdzie rozporządza Pan swoim prawem, czy zaciąga zobowiązanie, w związku z tym nie może Pan tego uczynić samodzielnie. Może Pan zawrzeć umowę o dzieło, gdzie będzie Pan jedną ze stron. Istnieje jednak jedno istotne zastrzeżenie – w Pana imieniu powinien to podpisać ktoś z rodziców albo opiekun prawny. Wówczas np. w miejscu, gdzie powinien być Pana podpis jako np. zlecającego, powinno być wpisane: w imieniu Małoletniego (imię i nazwisko) przedstawiciel ustawowy …imię i nazwisko).

Ewentualnie może Pan zawrzeć tę umowę sam, podpisać ją samodzielnie w swoim imieniu, jednakże później dla swojej ważności umowa ta będzie wymagała potwierdzenia przez jednego z Pana przedstawicieli ustawowych (zgodnie z treścią art. 18 Kodeksu cywilnego). Jeśli tego nie zrobią, umowa będzie nieważna. Ewentualnie, jeśli niewiele już czasu Panu brakuje, a ze zgodą byłby problem, po uzyskaniu pełnej zdolności do czynności prawnych samodzielnie potwierdzić tę umowę. Jednak do czasu potwierdzenia występuje tak zwany stan bezskuteczności zawieszonej, czyli właśnie nie wiadomo do końca, czy umowa ta będzie ważna, czy też nie. Druga strona, aby uniknąć długiej stanu niepewności, może wyznaczyć Pana rodzicom lub opiekunom prawnym odpowiedni termin na potwierdzenie umowy, a po jego bezskutecznym upływie, staje się wolna od zobowiązań.

Obie te możliwości są dopuszczalne, osobiście jednak zalecałabym (jeśli to możliwe), tę pierwszą opcję, gdzie jedno z rodziców w Pana imieniu podpisuje umowę. Jeśli Pana rodzice się zgodzą, wówczas byłoby to rozwiązanie prostsze i powodowałoby mniej komplikacji prawnych.

Kolejna kwestia związana jest z rozliczeniem podatku od przychodów, jakie Pan osiąga, czy jest to możliwe. Jest to nie tylko możliwe, ale i konieczne. Zasadniczo, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody własnych małoletnich dzieci, z wyjątkiem dochodów z ich pracy, stypendiów oraz dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku, podlegające opodatkowaniu na terenie Polski, dolicza się do dochodów rodziców (chyba że rodzicom nie przysługuje prawo do pobierania pożytków ze źródeł dzieci, np. na mocy orzeczenia sądu). W większości więc przypadków to rodzice powinni doliczyć osiągany przez Pana przychód w swoim PIT.

Jednakże Pana przychód należy do wyjątków, zalicza się do tej odrębnej kategorii. Zgodnie z treścią przytoczonego wyżej artykułu dochód z pracy małoletniego nie jest wliczany do dochodu rodziców. Należy tu zauważyć, że dochód z pracy powinien być rozumiany szeroko i w związku z tym nie chodzi tylko ściśle o to, czy łączył małoletniego z kimś stosunek pracy (dopuszczalny pod ściśle określonymi warunkami), ale również w grę wchodzą umowy cywilnoprawne jak umowa zlecenie czy umowa o dzieło. Jest to wówczas Pana dochód, z działalności, którą Pan wykonywał osobiście, i jest to traktowane pod względem podatkowym na równi z pracą. W związku z tym jeśli osiąga Pan jakiś dochód, powinien Pan się rozliczyć odrębnie. Do urzędu skarbowego należy złożyć PIT-37 na Pana nazwisko, jednakże powinien on zostać wypełniony i podpisany przez któregoś z Pana rodziców w Pana imieniu (podobnie jak przy umowie – w imieniu małoletniego). Wówczas możliwe będzie odliczenie kosztów uzyskania przychodu.

Dla rozliczenia z księgową mógłby Pan zanieść umowę, której Pan będzie stroną, a która zostanie podpisana przez kogoś z Pana rodziców. Zapłatę należy zawsze wysyłać w kwocie brutto. Tak samo jak opłaca Pan np. rachunek za telefon zawsze w kwocie brutto, a kwota podatku, który druga strona musi zapłacić to już jej własna sprawa.

W związku z tym Pan zapłaci kwotę brutto, do rozliczenia przedstawi Pan umowę zawartą w sposób i na warunkach, jakie opisałam wcześniej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »