Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Długi prywatne właściciela spółki z o.o.

Katarzyna Nosal • Opublikowane: 2016-12-16

Posiadam spółkę z o.o. sp. k., która posiada pewien majątek, a ja jestem jej jedynym właścicielem. Mam jednak długi prywatne. Czy może dla zaspokojenia ich zostać zabrany majątek spółki lub sama spółka?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Istnieje możliwość zaspokojenia wierzyciela osobistego wspólnika, ograniczona jednak do jego udziałów. Niemniej jednak w Pana sytuacji oznaczać to będzie możliwość przejęcia jednej i drugiej spółki w całości lub w części, w zależności od wielkości długu oraz wartości udziałów.

Spółka komandytowa jest spółką osobową, do której poza drobnymi przepisami typowymi dla tego rodzaju spółek stosuje się przepisy o spółce jawnej. Ma własny majątek, odrębny od majątku komandytariusza i komplementariusza. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest natomiast spółką kapitałową, która posiada majątek całkowicie odrębny od majątku wspólników, ma osobowość prawną.

W przypadku Pana zadłużenia osobistego wierzyciel osobisty będzie mógł skierować egzekucję do Pana udziałów w spółce z o.o. Nie może natomiast skierować takiej egzekucji do udziałów tej spółki w spółce komandytowej. Proszę zauważyć, że wspólnikiem komplementariuszem spółki komandytowej nie jest Pan jako osoba fizyczna, ale utworzona przez Pana spółka z o.o., która jest od Pana bytem odrębnym, ma własny majątek, własną osobowość prawną. Pan, jako osoba fizyczna nie ma powiązania ze spółką komandytową – z punktu widzenia prawa spółek oczywiście.

Pana majątkiem osobistym są zatem jedynie udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, a te mogą zostać zajęte. Wierzyciel osobisty może się zaspokoić zarówno z rzeczy, jak i praw przysługujących jego dłużnikowi. Udziały są prawami majątkowymi. Skro tak, to po uzyskaniu stosownego tytułu wykonawczego można dokonać zajęcia tych udziałów, które następnie mogą zostać sprzedane w drodze licytacji komorniczej. W ten sposób nabywca może przejąć kontrolę nad spółką z o.o. i de facto, skoro jest Pan właścicielem 100% udziałów w tej spółce, kontrolę w spółce komandytowej. Nie jest natomiast możliwe, by osobisty wierzyciel zaspokoił się z majątku należącego tylko do spółki. Innymi słowy nie można dokonać zajęcia nieruchomości stanowiącej majątek spółki za długi osobiste jej wspólnika. Majątek spółki z o.o. i majątek wspólnika to dwa odrębne zbiory. Podkreślam jednak, że w posiadanie majątku spółki wierzyciel (lub inna osoba) może wejść w drodze nabycia udziałów wspólnika, które stanowią jego majątek osobisty.

Na pewno także nie można dokonać zajęcia majątku i udziałów w spółce komandytowej, bowiem wspólnikiem tej spółki w istocie nie jest Pan, a spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. To odrębna od Pana osoba z punktu widzenia prawa.

Zdaję sobie sprawę, że moja odpowiedź może być niejasna. Brak jest przepisów mówiących wprost o tych zależnościach. Najważniejsze tutaj to uświadomienie sobie, że obie spółki maja swój tylko majątek, który nie miesza się z majątkiem wspólników. Jednak w skład majątków wspólników wchodzą udziały w tych spółkach. Jeśli odpowiedź nie spełnia Pana oczekiwań, pozostają jakieś wątpliwości, bądź oczekuje Pan wskazania przepisów, które świadczą na rzecz takiego rozumowania, proszę o informację, postaram się uzupełnić moje wyjaśnienia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Likwidacja spółki w czasie zawieszenia jej działalności

Jestem wraz z mężem właścicielką sp. z o.o., jest ona obecnie zawieszona na okres 24 miesięcy. Czy w trakcie zawieszonej działalności sp....

 

Wypłaty dla prezesa jednoosobowej spółki z o.o.

Szukam informacji o formach wypłat dla prezesa jednoosobowej spółki z o.o. Czy da się uniknąć składek na ZUS?

 

Podatek od sprzedaży udziałów w spółce z o.o.

Jaki mam zapłacić podatek od sprzedaży udziałów w spółce z o.o.? Udziały w sp. z o.o. mieliśmy wraz z żoną po 50%. Oboje te...

 

Przekazanie udziałów w spółce z o.o.

Mam 75 lat. Jestem wspólnikiem w sp. z o.o. (spółka rolna z 6 udziałowcami i 29 udziałami), ja mam 6 udziałów. W jaki sposób...

 

Jak zlikwidować spółkę z o.o. w organizacji?

Jak zlikwidować spółkę z o.o. w organizacji?

Wraz ze wspólnikiem mamy spółkę z. o.o., którą chcemy rozwiązać. Spółka nie posiada NIP, REGON, nie jest w rejestrze VAT i nie rozpoczęła...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »