Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Darowizna środków trwałych synowi

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2015-01-08

Czy ojciec może przekazać synowi w formie darowizny środki trwałe lub część środków trwałych (urządzenie, narzędzia, samochód itd.) ze swojej firmy, której nie zamyka? Jaki obowiązek podatkowy powoduje taka darowizna w przypadku środków całkowicie zamortyzowanych, a jaki przy środkach niezamortyzowanych w pełni? Co z podatkiem VAT?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nic nie stoi na przeszkodzie, by dokonano takiej/takich darowizn. Dla darczyńcy darowizna taka nie wywołuje skutków w podatku dochodowym od osób fizycznych po stronie przychodów, bowiem nie powstają one w tej sytuacji. Po stronie kosztów również nie ma konsekwencji wstecz (dla obecnie amortyzowanych należy zaprzestać dokonywania odpisów – niezamortyzowana część nie trafi w koszty), gdy do kosztów uzyskania przychodów zaliczone zostały jedynie odpisy amortyzacyjne. Byłoby inaczej w przypadku bezpośredniego odniesienia w koszty, albowiem zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów m.in. darowizn.

Po stronie obdarowanego występuje przysporzenie, które dla osoby fizycznej jako nabycie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn – stopień amortyzacji nie ma znaczenia dla podstawy opodatkowania, albowiem tą będzie wartość rynkowa. Jako że obdarowanym będzie syn, jeśli wartość darowizny (w 5-letnim okresie) przekracza kwotę wolną tj. 9637 zł, będzie od mógł skorzystać ze zwolnienia od podatku z art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, składając w terminie 6 miesięcy zgłoszenie SD-Z2.

Odnośnie podatku VAT, zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług przez dostawę towarów rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności wszelkie darowizny, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych. Tym samym dla każdej rzeczy, która będzie przedmiotem darowizny należy oceniać skutki na gruncie VAT analogicznie jak dla sprzedaży (np. w zakresie opodatkowania, stawki czy korekty) z tym, że zgodnie z art. 29a ust. 2 ww. ustawy podstawą opodatkowania będzie tu cena nabycia towarów (lub towarów podobnych), a gdy nie ma ceny nabycia – koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy tych towarów. Ostatnia część poprzedniego zdania, tj. określenie ceny nabycia w momencie dostawy, jest tu kluczowa, chodzi bowiem o cenę na dzień darowizny, a nie cenę historyczną.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Skutki ogłoszenia upadłości działalności gospodarczej

Mój bratanek prowadzi działalność gospodarczą, ma długi wobec urzędu skarbowego i ZUS-u. Naczelnik Urzędu Skarbowego wystąpił do sądu z wnioskiem o...

 

Gmina nie zgadza się na warsztat samochodowy ze względu na uciążliwość

Jestem właścicielką działki w miasteczku z pobudowanym na niej budynkiem gospodarczym. Chciałam ten budynek przekształcić na mały warsztat...

 

Zakaz prowadzenia działalności na trzy lata

Dzisiaj dowiedziałam się, że mam sądowy zakaz prowadzenia działalności na trzy lata. O niczym nie wiedziałam, pisma z sądu musiały przychodzić...

 

Prowadzenie działalności podczas urlopu zdrowotnego

Jestem nauczycielką w szkole. Przechodzę na urlop dla poratowania zdrowia z powodu chorób gardła. Prowadzę też działalność w innym zakresie....

 

Pełna nazwa firmy a używanie nazwy skróconej

Planuję założyć działalność z pełną nazwą firmy np. „Masaż. Mobilny Gabinet Fizjoterapii Jan Kowalski”. W nazwie skróconej...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »