Kategoria: Spółka z o.o.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy zakaz konkurencji może obowiązywać wyłącznie jednego członka zarządu spółki z o.o.?

Monika Cieszyńska • Opublikowane: 2014-12-22

Czy umowa o zakazie konkurencji może obowiązywać wyłącznie jednego członka zarządu spółki z o.o., gdy drugi członek prowadzi działalność konkurencyjną?

Monika Cieszyńska

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna
Ok. Polecam w przyszłości gdy będę miał wątpliwości z pewnością skorzystam z porad.
Bartosz, 31 lat, geodeta
Rezygnuję , że swojego adwokata , który ma wąski zakres swoich usług , tutaj mam kompleksową pomoc w zakresie prawa . Zdecydowanie polecam!!!
Marcin, 46 lat
Rzeczowo i na temat. Polecam. Skożystam w przyszlosci.
Marek
Terminowo prosto merytorycznie czuję że to odpowiedź na MOJE pytanie a nie \"gotowiec\"
Małgorzata, 56 lat, Menedżer

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością członkowie zarządu są ograniczeni ustawowym zakazem prowadzenia działalności konkurencyjnej. Potwierdza to art. 211 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym członek zarządu nie może bez zgody spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów lub akcji tej spółki albo prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.

Oznacza to, iż członek zarządu spółki z o.o. nie może zajmować się interesami konkurencyjnymi, chyba że uzyska zgodę spółki. Przedmiotowej zgody udziela organ uprawniony do powołania zarządu, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Zatem umowa spółki może zmienić zasadę udzielania zgody w ten sposób, że wskaże inny organ lub podmiot uprawniony do udzielenia tej zgody.

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, iż zakaz konkurencji ma charakter względnie obowiązujący (a nie bezwzględny), tym samym – odpowiadając na Pana pytanie – dany członek zarządu może zostać zwolniony z zakazu działalności konkurencyjnej, jeśli organ uprawniony do powołania zarządu tej spółki wyrazi na to zgodę. Zatem dopuszczalna jest sytuacja, że jeden z członków zarządu zostanie zwolniony z tego zakazu, podczas gdy pozostałych członków zarządu ten zakaz obowiązuje.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}