Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy wspólnik spółki z o.o. może zgłosić jej upadłość?

Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2015-01-23

Czy jako wspólnik w spółce z o.o. mam prawo zgłosić jej upadłość? Spółka reguluje swoje zobowiązania, ale ma wielki kapitał ujemny, jest bardzo zadłużona i generuje straty. Drugi wspólnik nie chce zamknąć spółki, bo jego syn tworzy jej zarząd. Zaciąga pożyczki i próbuje ratować firmę. Ja już zrobiłam, co mogłam, uważam za pozbawione sensu dalsze trwanie spółki. Co mogę zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Generalnie:

  • dany podmiot jako dłużnika uważa się za niewypłacalny, jeżeli nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych,
  • dłużnika będącego osobą prawną (tutaj spółka z o.o.), uważa się za niewypłacalnego także wtedy, gdy jego zobowiązania przekroczą wartość jego majątku, nawet wówczas, gdy na bieżąco te zobowiązania wykonuje.

Wspólnik (udziałowiec) spółki z o.o. (akcjonariusz w spółce akcyjnej) nie posiada prawa do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej lub układowej spółki z o.o.

To powoduje, że nie można na ten temat napisać zbyt wiele.

Takowe prawo posiadają wspólnicy w spółkach osobowych – jawnej, partnerskiej, komandytowej oraz komandytowo-akcyjnej.

W stosunku do spółki z o.o. prawo takie posiada:

  • sam dłużnik poprzez swój organ zarządzający  zarząd),
  • każdy z jego wierzycieli,
  • każdy, kto ma prawo spółkę reprezentować sam lub łącznie z innymi osobami;
  • likwidator,
  • kurator ustanowiony na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Dłużnik jest obowiązany, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości. Jeżeli dłużnikiem jest spółka z o.o. (osoba prawna), obowiązek powyższy spoczywa na każdym, kto ma prawo go reprezentować sam lub łącznie z innymi osobami.

Niestety Pani jako wspólnik nie posiada prawa do reprezentowania spółki ani samodzielnie, ani wspólnie z innymi osobami. Jak wskazuje Kodeks spółek handlowych (art. 201 § 1), „zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę”.

Syn udziałowca jako członek zarządu, nie zgłaszając wniosku o upadłość, naraża się na osobistą odpowiedzialność za zobowiązania spółki.

W razie upadłości straci Pani to, co Pani zainwestowała w spółkę.

Widziałbym rozwiązanie dla Pani: namówienie drugiego wspólnika do odkupienia od Pani udziałów lub zakupu działów przez spółkę od Pani w celu ich umorzenia. W obydwu przypadkach mogłaby Pani odzyskać kwoty zainwestowane (ewentualnie jakieś dodatkowe profity).

Po wyjściu ze spółki je dalsze losy są dla Pani obojętne.

Skoro drugi wspólnik pożycza pieniądze na regulowanie zobowiązań przez spółkę, równie dobrze można te pieniądze przeznaczyć na zakup udziałów od Pani. Spółka będzie należała tylko do wspólnika lub do niego i zaufanej osoby trzeciej. Oznaczać to będzie dla niego możliwość faktycznego decydowania  jako ZW) o dalszym losie spółki, w tym o jej dalszym istnieniu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki