Kategoria: Spółka jawna

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką jawną? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy wspólnik musi przebywać w spółce tyle godzin ile pracownik?

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2016-11-04

Jestem jednym z dwóch wspólników spółki jawnej. Nasze prawa i obowiązki są podzielone w równych częściach po 50%. Wspólnik żąda ode mnie oprócz prowadzenia normalnych czynności wchodzących w zakres prowadzenia spraw spółki również przebywania w miejscu prowadzenia działalności w określonych godzinach (podobnie jak wymaga się tego od pracowników spółki). Umowa spółki nic na ten temat nie mówi. Czy ma takie prawo?

Tomasz Krupiński

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedzi na moje pytania wyczerpujące, pełen profesjonalizm. Jestem bardzo zadowolona. Polecam, prawnik godny zaufania.
Barbara, Nauczyciel
Dziękuję za udzielone porady. Za każdym razem odpowiedź na pytania bardzo szybka i rzeczowa, poparta artykułami kodeksów. Pani Marta Handzlik- Rosuł rozwiała moje wszelkie obawy. Polecam korzystanie z serwisu. Za niespełna 100 zł dowiedziałam się o przysługujących mi prawach, co zdecydowanie uspokoiło mnie. Mam również świadomość ,iż mogę w dalszym ciągu zadać pytanie dodatkowe w mojej sprawie, jeśli pojawi się ku temu potrzeba. Z pewnością w przyszłości jeszcze skorzystam z pomocy prawnej serwisu, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Anna
Dziękuję za poradę . Udzielono mi profesjonalnej odpowiedzi i ukierunkowało co do dalszego postępowania , jeżeli zajdzie potrzeba to skorzystam ponownie z usług prawnika tego biura . 
Janusz, 53 lata
Korzystałam już z "ePorady24" wcześniej, byłam bardzo zadowolona z rzetelnej, wnikliwej odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Dodatkowym atutem jest możliwość zadawania dodatkowych pytań dotyczących pytania głównego.
Danuta, technik ekonomista
Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna

Podstawę prawną dla przedstawionego przez Pana zagadnienia stanowi przepis art. 39 Kodeksu spółek handlowych:

„Art. 39. [Prowadzenie spraw spółki]

§ 1. Każdy wspólnik ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki.

§ 2. Każdy wspólnik może bez uprzedniej uchwały wspólników prowadzić sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności spółki”.

Przepis ten ma charakter dyspozytywny. Wspólnicy mogą zatem postanowić o innych zasadach prowadzenia spraw spółki, co wynika z art. 40 § 1. Jeżeli niektórzy wspólnicy zostali wyłączeni od prowadzenia spraw spółki, to oczywiście są także zwolnieni z obowiązku prowadzenia tych spraw. Natomiast ponieważ art. 39 § 1 jest właśnie przepisem dyspozytywnym, to wspólnicy mogą oddzielić prawo prowadzenia spraw spółki od obowiązku w tym zakresie, postanawiając, że niektórzy wspólnicy będą i uprawnieni, i zobowiązani do prowadzenia spraw spółki (mogą i muszą je prowadzić), a inni tylko uprawnieni, bez obowiązku w tym zakresie (mogą, ale nie muszą prowadzić spraw spółki). Takie odróżnienie jest doniosłe z punktu widzenia ewentualnej odpowiedzialności w stosunkach wewnętrznych spółki. Jeżeli bowiem umowa spółki nie zawiera postanowień odmiennych od art. 39 § 1, to „bierny” wspólnik, nieangażujący się w pracę dla spółki, naraża się na roszczenia odszkodowawcze innych wspólników za szkody wyrządzone brakiem współdziałania albo na powództwo o wyłączenie go ze spółki (art. 63 § 2). Oczywiście, żaden przepis nie nakłada na Pana jako wspólnika obowiązku pozostawania w siedzibie spółki przez określony czas (8 godzin dziennie). Taki wymóg możecie Państwo wprowadzić w umowie spółki. Jeżeli realizuje Pan swoje obowiązki w przedmiocie prowadzenia spraw spółki, to wspólnik nie może od Pana wymagać pozostawania w siedzibie spółki. Czemu takie działanie miałoby służyć? Ani ustawa, ani umowa nie kreuje takich obowiązków na żadnego ze wspólników. Tego typu żądania są więc całkowicie bezpodstawne.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką jawną? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Odpowiedzialność nowego wspólnika w spółce jawnej

Jest dwóch wspólników (A i B) w spółce jawnej.Wspólnik A na podstawie umowy zawartej pomiędzy A i B udziela spółce...

Sprzedaż spółki jawnej w okresie trwałości projektu unijnego

Spółka jawna funkcjonuje od kilkunastu lat, a 3 lata temu otrzymała dofinansowanie z UE na rozwój (rozbudowę). Czy można sprzedać firmę, której...

Wniesienie przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki jawnej a podatki

Prowadzę działalność gospodarczą. Zamierzamy założyć spółkę jawną, która częściowo przejmie moją dotychczasową działalność. Chciałbym...

Czy kwota dla spadkobierców będzie kosztem spółki jawnej?

Zmarł nasz wspólnik spółki jawnej posiadający 33,3% udziałów, zgodnie z zapisem w umowie spółki spółka dalej prowadzi działalność...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}