Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy wspólnicy mogą przejąć dwa pojazdy spółki?

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2016-11-28

Czy wspólnicy spółki z o.o. mogą przejąć dwa pojazdy należące do majtku spółki bez zakupu tych pojazdów i czy potrzebna jest do tego jakaś nadzwyczajna sytuacja, np. likwidacja spółki? Spółka na dzień dzisiejszy nie funkcjonuje w pełnym zakresie. Ma zobowiązanie kredytowe na najbliższe lata, które jest regularnie spłacane. Jak to wygląda od strony podatkowej?

Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedzi na moje pytania wyczerpujące, pełen profesjonalizm. Jestem bardzo zadowolona. Polecam, prawnik godny zaufania.
Barbara, Nauczyciel
Dziękuję za udzielone porady. Za każdym razem odpowiedź na pytania bardzo szybka i rzeczowa, poparta artykułami kodeksów. Pani Marta Handzlik- Rosuł rozwiała moje wszelkie obawy. Polecam korzystanie z serwisu. Za niespełna 100 zł dowiedziałam się o przysługujących mi prawach, co zdecydowanie uspokoiło mnie. Mam również świadomość ,iż mogę w dalszym ciągu zadać pytanie dodatkowe w mojej sprawie, jeśli pojawi się ku temu potrzeba. Z pewnością w przyszłości jeszcze skorzystam z pomocy prawnej serwisu, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Anna
Dziękuję za poradę . Udzielono mi profesjonalnej odpowiedzi i ukierunkowało co do dalszego postępowania , jeżeli zajdzie potrzeba to skorzystam ponownie z usług prawnika tego biura . 
Janusz, 53 lata
Korzystałam już z "ePorady24" wcześniej, byłam bardzo zadowolona z rzetelnej, wnikliwej odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Dodatkowym atutem jest możliwość zadawania dodatkowych pytań dotyczących pytania głównego.
Danuta, technik ekonomista
Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna

Generalnie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest osobą prawną. Oznacza to, że może nabywać rzeczy i prawa, jak również może zaciągać zobowiązania, ma po prostu pełną zdolność do czynności prawnych.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Samochody, jak Pan wskazał, należą do spółki, a więc stanowią jej własność, jej majątek. Pan, będąc wspólnikiem spółki, jest odrębnym od niej podmiotem prawa. Pan ma udziały w kapitale zakładowym spółki, ale nie oznacza to, że ma Pan prawo do jej majątku bezpośrednio.

Generalnie dopóki spółka trwa, może ona – oczywiście za pośrednictwem zarządu – zbyć, darować, zamienić, obciążyć itd. swój majątek, w tym również posiadane samochody.

Nie trzeba koniecznie likwidować spółki – choć oczywiście można – żeby stać się właścicielem należących do niej samochodów.

Najprościej byłoby po prostu auta odkupić od spółki, oczywiście można cenę podać dowolną, ale proszę mieć na uwadze, że dla celów podatkowych i tak będzie trzeba przejąć wartość rynkową pojazdów. Wynika to z treści art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który mówi, że przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych, z zastrzeżeniem ust. 4, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Jeżeli jednak cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej.

Jeżeli cena jest znacznie zaniżona, to wówczas urząd skarbowy wzywa do zmiany tej wartości lub wskazania przyczyn uzasadniających podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej (czyli np. że samochód jest uszkodzony). W razie nieudzielenia odpowiedzi, niedokonania zmiany wartości lub niewskazania przyczyn, które uzasadniają podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej, urząd określi wartość z uwzględnieniem opinii biegłego lub biegłych. Jeżeli wartość określona w ten sposób odbiega co najmniej o 33% od wartości wyrażonej w cenie, koszty opinii biegłego lub biegłych ponosi zbywający.

Tak więc spółka będzie musiała opodatkować przychód osiągnięty z tytułu sprzedaży samochodów.

Z tytułu sprzedaży samochodu używanego będzie także trzeba naliczyć podatek VAT, bowiem obowiązujący już 2 lata przepis art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług określa, że dla zwolnienia od podatku konieczne jest, aby auta były wykorzystywane wyłącznie do działalności zwolnionej.

Podobnie będzie w przypadku darowizny auta, bo zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy przez dostawę towarów należy rozumieć również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, pod warunkiem wszakże, że podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.

Można też zlikwidować spółkę i po spłacie wszystkich zobowiązań podzielić majątek pomiędzy wspólników, jednak raczej tego sposobu nie proponuję, skoro, jak Pan napisał, spółka ma zobowiązania kredytowe.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Zmiana zarządu spółki a pełnomocnictwo

Pracuję w spółce z o.o. i posiadam pełnomocnictwa do załatwienia pewnych spraw np. w US czy ZUS, w kontaktach z bankami. Spółka...

Uchwała zgromadzenia wspólników spółki z o.o. sprzeczna z interesem udziałowca

Umowa spółki z o.o. przewiduje zgodę zgromadzenia na jej sprzedaż. Jestem 50% udziałowcem tej spółki. Spółka sprzedała należącą do niej...

Udziały w spółce z o.o. a emerytura

Czy emerytka (68 lat) może posiadać udziały w sp. z o.o.? Czy ma to wpływ na emeryturę?

Aresztowanie prezesa spółki

Jestem jedynym wspólnikiem spółki z o.o. (100% udziałów). Prezes (zarząd jest jednoosobowy) został aresztowany w związku z działaniami innej...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}