Kategoria: Spółka cywilna

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką cywilną? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy udział i zysk w spółce cywilnej zalicza się do majątku wspólnego małżonków?

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2014-09-29

Prowadzę działalność od 1991 r. z jednym wspólnikiem – najpierw była to spółka cywilna, a następnie przekształciliśmy się w spółkę jawną. Ożeniłem się 5 lat później. Co należy się żonie po rozwodzie? Czy udział i zysk w spółce cywilnej zalicza się do majątku wspólnego małżonków?

Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna
Ok. Polecam w przyszłości gdy będę miał wątpliwości z pewnością skorzystam z porad.
Bartosz, 31 lat, geodeta
Rezygnuję , że swojego adwokata , który ma wąski zakres swoich usług , tutaj mam kompleksową pomoc w zakresie prawa . Zdecydowanie polecam!!!
Marcin, 46 lat
Rzeczowo i na temat. Polecam. Skożystam w przyszlosci.
Marek
Terminowo prosto merytorycznie czuję że to odpowiedź na MOJE pytanie a nie \"gotowiec\"
Małgorzata, 56 lat, Menedżer

Zakładam, że nie macie Państwo podpisanej intercyzy.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Wkład do spółki cywilnej, przekształconej potem w jawną, stanowił Pana majątek osobisty. Zgodnie bowiem z art. 33 pkt 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego do majątku osobistego każdego z małżonków należą przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej. Podobnie było pod rządami Kodeksu rodzinnego przed nowelizacją. Tak więc nie będzie problemu z udowodnieniem, że był to od początku Pana majątek osobisty, a nie wspólny z żoną.

Więcej komplikacji byłoby w przypadku, gdyby wkłady pochodziły z majątku wspólnego, ale i tu skutek byłby podobny, gdyż w uchwale z dnia 15 września 2004 r. III CZP 46/04 Sąd Najwyższy w uzasadnieniu stwierdził, że: „ Wszelkie wątpliwości w tej materii ustaną z chwilą wejścia w życie ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 162, poz. 1691), która w art. 33 pkt 3 ustanowiła zasadę przynależności do majątku osobistego (dotychczas odrębnego) każdego z małżonków praw majątkowych wynikających ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom. Na tej podstawie wszelkie prawa spółkowe, w tym wierzytelności, prawo do części majątku spółki pozostałej po jej likwidacji oraz zysk spółki i przedmioty uzyskane w czasie trwania spółki należą do majątku osobistego wspólnika”.

W skład majątku osobistego małżonka wspólnika wchodzą spółkowe prawa korporacyjne oraz ogólne prawa obligacyjne.

Zgodnie natomiast art. 33 pkt 6 Kodeku rodzinnego i opiekuńczego prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie, obejmują też ogólne prawa obligacyjne wynikające ze stosunku spółki.

Innymi słowy, żona nie będzie mogła domagać się części Pana udziału w spółce, bo źródło finansowania udziału, którym Pan dysponuje, tak naprawdę pochodzi z Pana majątku osobistego. Majątek ten nadal pozostanie majątkiem spółki.

Natomiast zwracam Pana uwagę art. 31 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym do majątku wspólnego należą w szczególności:

  1. pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;
  2. dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;

Proszę zatem zwrócić uwagę, że chodzi o pobrane dochody z działalności gospodarczej, a nie takie, które nie zostały jeszcze wypłacone, a mają być wypłacone w przyszłości, bo tzw. wierzytelności o wypłatę już nie stanowią majątku wspólnego.

Tak więc Pana żona będzie uprawniona ewentualnie do żądania podziału zysku wypłaconego Panu przez spółkę, ale nie do majątku tej spółki. Dochody do dnia rozwodu wchodzą w skład majątku wspólnego i Pana, i żony.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką cywilną? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}