Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy sprzedaż grafiki musi być w ramach działalności?

Eliza Rumowska • Opublikowane: 2016-02-29

Czy biznes polegający na sprzedaży animacji, obiektów 3D oraz tekstur w wirtualnych grach komputerowych podlega rejestracji gospodarczej i wynikających z tego obowiązków podatkowych, ubezpieczeniowych itd.?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiedź na Pani pytanie zawarta jest w ustawie 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej:

„Art. 2. [Definicja działalności gospodarczej]

Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

Art. 2a. [Stosowanie przepisów o świadczeniu usług na terytorium RP]

Do działalności gospodarczej: budowlanej, handlowej i usługowej, oraz działalności zawodowej polegającej na świadczeniu usług stosuje się odpowiednio przepisy art. 5, przepisy rozdziału 2 i 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 47, poz. 278, z późn. zm.).

Art. 3. [Wyłączenie stosowania przepisów do działalności rolniczej]

Przepisów ustawy nie stosuje się do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów oraz wyrobu wina przez producentów będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku gospodarczego, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. z 2014 r. poz. 1104).

Art. 4. [Definicja przedsiębiorcy]

1. Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.

2. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej”.

O zakwalifikowaniu więc będzie decydowała ocena, czy planowaną działalność chce Pani wykonywać w sposób zorganizowany i ciągły. Ustawa jednak nie zawiera jakichkolwiek parytetów, przeliczników czy innych odniesień do nasilenia ci nagłości i poziomu zorganizowania. Niestety – wykonując nawet sporadycznie planowaną dzielność o dość szerokim wachlarzu usług, które będą jednak w czasie powtarzalnie – ryzykuje Pani indywidualną ocenę ze strony organów podatkowych lub ubezpieczeniowych. W ramach takiej oceny organ podatkowy (US) czy ubezpieczeniowy (ZUS), nie ukrywam, ma interes w tym, aby dążyć do wykazania i udowodnienia, że Pani działania to działalność gospodarcza w sensie cytowanych przepisów, gdyż ma cechy zorganizowanej i ciągłej. Nikt więc nie da Pani gwarancji, że – szczególnie z upływem czasu – taka sytuacja nie nastąpi.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »