Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy pełnomocnik spółki może być spokrewniony z prezesem?

Wioleta Biel • Opublikowane: 2016-10-24

Czy pełnomocnik spółki z o.o. może być spokrewniony (brat) z prezesem zarządu i czy może być pracownikiem spółki podległym prezesowi?

Wioleta Biel

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna
Ok. Polecam w przyszłości gdy będę miał wątpliwości z pewnością skorzystam z porad.
Bartosz, 31 lat, geodeta
Rezygnuję , że swojego adwokata , który ma wąski zakres swoich usług , tutaj mam kompleksową pomoc w zakresie prawa . Zdecydowanie polecam!!!
Marcin, 46 lat
Rzeczowo i na temat. Polecam. Skożystam w przyszlosci.
Marek
Terminowo prosto merytorycznie czuję że to odpowiedź na MOJE pytanie a nie \"gotowiec\"
Małgorzata, 56 lat, Menedżer

Na gruncie obecnych przepisów prawa dopuszczona została możliwość udzielenia przez członka zarządu pełnomocnictwa dla osoby trzeciej. Jednakże w celu ustalenia możliwości udzielenia przedmiotowego pełnomocnictwa w pierwszej kolejności należy posłużyć się postanowieniami umowy spółki, w której wspólnicy mogą powyższą możliwość wyłączyć lub ograniczyć.

Osoba trzecia w rozumieniu przepisów to każda osoba która ma pełną zdolność do czynności prawnych – nie jest jednak członkiem rady nadzorcze w tej spółce.

Zasady reprezentacji w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powinny być określone w umowie spółki. W przypadku braku postanowienia w tym zakresie zastosowanie mają ogólne zasady wyrażone w art. 205 Kodeksu spółek handlowych.

Zakres pełnomocnictwa jest uzależniony od jego treści oraz od tego, czy udzielający pełnomocnictwa członek zarządu jest uprawniony do samodzielnej reprezentacji spółki. Udzielenie pełnomocnictwa osobie trzeciej przez członka zarządu działającego w imieniu spółki łącznie z innym członkiem zarządu lub prokurentem nie może mieć wpływu na obejście obowiązujących zasad reprezentacji. W przypadku bowiem kolegialnej reprezentacji spółki skutecznie ustanowiony przez członka zarządu pełnomocnik musi współdziałać razem z osobami uprawnionymi do reprezentacji spółki np. z określoną liczbą członków zarządu lub prokurentem. W takiej sytuacji pełnomocnik zastępuje konkretnego członka zarządu, ale pozostaje to bez wpływu na zmianę ogólnych zasad reprezentacji spółki.

Powyższe oznacza, że osoba bliska i pracownik może co do zasady zostać powołany jako pełnomocnik prezesa zarządu z zakresu zarządzania spółką – pod warunkiem, że pełnomocnictwo nie zostało wydane dla pracownika aby ten zastąpił prezesa (również udziałowca) na zgromadzeniu wspólników. W takiej sytuacji nie ma możliwości wystawienia pełnomocnictwa dla pracownika.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}