Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy pełnomocnik spółki może być spokrewniony z prezesem?

Wioleta Biel • Opublikowane: 2016-10-24

Czy pełnomocnik spółki z o.o. może być spokrewniony (brat) z prezesem zarządu i czy może być pracownikiem spółki podległym prezesowi?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na gruncie obecnych przepisów prawa dopuszczona została możliwość udzielenia przez członka zarządu pełnomocnictwa dla osoby trzeciej. Jednakże w celu ustalenia możliwości udzielenia przedmiotowego pełnomocnictwa w pierwszej kolejności należy posłużyć się postanowieniami umowy spółki, w której wspólnicy mogą powyższą możliwość wyłączyć lub ograniczyć.

Osoba trzecia w rozumieniu przepisów to każda osoba która ma pełną zdolność do czynności prawnych – nie jest jednak członkiem rady nadzorcze w tej spółce.

Zasady reprezentacji w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powinny być określone w umowie spółki. W przypadku braku postanowienia w tym zakresie zastosowanie mają ogólne zasady wyrażone w art. 205 Kodeksu spółek handlowych.

Zakres pełnomocnictwa jest uzależniony od jego treści oraz od tego, czy udzielający pełnomocnictwa członek zarządu jest uprawniony do samodzielnej reprezentacji spółki. Udzielenie pełnomocnictwa osobie trzeciej przez członka zarządu działającego w imieniu spółki łącznie z innym członkiem zarządu lub prokurentem nie może mieć wpływu na obejście obowiązujących zasad reprezentacji. W przypadku bowiem kolegialnej reprezentacji spółki skutecznie ustanowiony przez członka zarządu pełnomocnik musi współdziałać razem z osobami uprawnionymi do reprezentacji spółki np. z określoną liczbą członków zarządu lub prokurentem. W takiej sytuacji pełnomocnik zastępuje konkretnego członka zarządu, ale pozostaje to bez wpływu na zmianę ogólnych zasad reprezentacji spółki.

Powyższe oznacza, że osoba bliska i pracownik może co do zasady zostać powołany jako pełnomocnik prezesa zarządu z zakresu zarządzania spółką – pod warunkiem, że pełnomocnictwo nie zostało wydane dla pracownika aby ten zastąpił prezesa (również udziałowca) na zgromadzeniu wspólników. W takiej sytuacji nie ma możliwości wystawienia pełnomocnictwa dla pracownika.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Czy mogę ustanowić syna prokurentem w jednoosobowej działalności?

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i chcę ustanowić syna prokurentem. Czy w świetle przepisów prawa będzie to honorowane? Czy...

 

Czy były udziałowiec dostanie swoją część zysku z lat poprzednich?

Czy były udziałowiec, który odsprzedał swoje udziały spółce, a te zostały umorzone, uczestniczy w podziale zysku wypracowanego przez spółkę we...

 

Wynagrodzenie prezesa fundacji wolne od składek ZUS

Miesiąc temu założyliśmy z żoną fundację (statut do wglądu). Chcielibyśmy wypłacić wynagrodzenie dla prezesa zarządu z prowadzonej przez...

 

Zakres obowiązków osoby współpracującej

Czy osoba współpracująca (żona) może wydawać polecenia pracownikom pod nieobecność małżonka – właściciela firmy? Kontrolować pracowników? Jak...

 

Pełnomocnik spółki na emeryturze

Posiadam w spółce, w której jestem aktualnie zatrudniony na stanowisku prezesa, ponad 50% udziałów. Niebawem przechodzę na emeryturę, zaproponowano...

 

Przekazanie prawa członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej

Moi rodzice całe życie zawodowe przepracowali jako członkowie i domownicy w rolniczej spółdzielni produkcyjnej. Ja od urodzenia, czyli przeszło 60...

 

Co zrobić aby zostać wykreślonym z KRS jako wiceprezes spółki?

Co muszę zrobić, aby zostać wykreślonym z KRS, gdzie widnieję jako wiceprezes i członek zarządu? Oprócz mnie w zarządzie jest jeszcze jedna...

 

Czy można podjąć uchwałę o odwołaniu prezesa bez udzielenia absolutorium?

Prezes zarządu chce przejść na emeryturę od października. Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników w tej sprawie zostało zwołane na 10.09. Co...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »