Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy nastąpi opodatkowanie tej samej kwoty po raz drugi?

Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2016-09-05

Sprawa dotyczy 2 spółek z o.o. Spółka A składa się z 1 osoby fizycznej (50% udziałów) oraz spółki z o.o. zwanej „B” (50% udziałów). Spółka B – skład udziałów: 2 osoby fizyczne po 50% udziałów. Spółka A wypłaci dywidendę dla swoich udziałowców. Do spółki B wpłynie połowa dywidendy po opodatkowaniu. Następnie spółka B przeznaczy tę samą kwotę na dywidendę dla swoich udziałowców, którymi są 2 osoby fizyczne. Czy nastąpi opodatkowanie tej samej kwoty po raz drugi? Jeżeli tak, to jak uniknąć podwójnego opodatkowania?

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedzi na moje pytania wyczerpujące, pełen profesjonalizm. Jestem bardzo zadowolona. Polecam, prawnik godny zaufania.
Barbara, Nauczyciel
Dziękuję za udzielone porady. Za każdym razem odpowiedź na pytania bardzo szybka i rzeczowa, poparta artykułami kodeksów. Pani Marta Handzlik- Rosuł rozwiała moje wszelkie obawy. Polecam korzystanie z serwisu. Za niespełna 100 zł dowiedziałam się o przysługujących mi prawach, co zdecydowanie uspokoiło mnie. Mam również świadomość ,iż mogę w dalszym ciągu zadać pytanie dodatkowe w mojej sprawie, jeśli pojawi się ku temu potrzeba. Z pewnością w przyszłości jeszcze skorzystam z pomocy prawnej serwisu, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Anna
Dziękuję za poradę . Udzielono mi profesjonalnej odpowiedzi i ukierunkowało co do dalszego postępowania , jeżeli zajdzie potrzeba to skorzystam ponownie z usług prawnika tego biura . 
Janusz, 53 lata
Korzystałam już z "ePorady24" wcześniej, byłam bardzo zadowolona z rzetelnej, wnikliwej odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Dodatkowym atutem jest możliwość zadawania dodatkowych pytań dotyczących pytania głównego.
Danuta, technik ekonomista
Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna

Z ekonomicznego punktu widzenia dojdzie do ponownego opodatkowania po części zysku wypracowanego przez spółkę A. Raz zapłaciła go już sama spółka B (CIT), a drugi raz zapłacą go dwa wspólnicy (PIT).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Dochody osiągane przez spółkę z o.o. (A) są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT samej spółki). Po ich opodatkowaniu pozostaje wypracowany przez spółkę zysk.

Zysk po przeznaczeniu do go wypłaty wspólnikom w formie dywidendy i wypłaceniu podlega opodatkowaniu u wspólników: podatkiem dochodowym od osób prawnych (wspólnik – spółka B) – gdy wspólnik ma osobowość prawna; oraz podatkiem dochodowym od osób fizycznych (wspólnik – osoba fizyczna) – gdy wspólnik to osoba fizyczna.

Gdy wspólnik B jest osobą prawną – dywidenda otrzymana od spółki A stanowi dochód i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT) u wspólnika B.

Spółka B przed przeznaczeniem kwoty otrzymanej dywidendy do podziału między swoich wspólników, musi te dywidendę opodatkować przy wypłacie.

Dywidenda to wypłacana udziałowcom część zysków po ich opodatkowaniu w spółce. Dywidenda nie stanowi dla spółki kosztu uzyskania przychodu. Przy konstrukcji w postaci:

  • Spółka A ma 2 wspólników; z tego jeden to osoba fizyczna (X )mająca 50% udziałów, a drugi to osoba prawna (spółka B) mająca 50% udziałów.
  • Spółka B ma dwóch wspólników: XX i YY – dwie osoby fizyczne mające po 50% udziałów.

Występują podatki dochodowe:

  • w spółce A od osób prawnych (od dochodu spółki) oraz
  • od osób fizycznych z tytułu wpłaconej dywidendy wspólnikowi X,
  • od osób prawnych z tytułu wpłaconej dywidendy wspólnikowi B.
  • w spółce B od osób fizycznych z tytułu wpłaconej dywidendy wspólnikom XX i YY.

Warto pamiętać, że wypłata dywidendy do wspólników, którzy są spółkami z o.o. lub spółkami akcyjnymi, może być pod pewnymi warunkami zwolniona z opodatkowania. Nie rozwiązuje to jednak problemu, bo za strukturą holdingową stoją osoby fizyczne, które z takiego zwolnienia nie mogą skorzystać.

Najprostszym „sposobem” na uniknięcie podwójnego opodatkowania jest niewypłacanie zysku wspólnikom.

Pierwszym działaniem powinno być zbadanie możliwości współpracy wspólnika (osoby fizyczny) z własną spółką takie jak: wynajem powierzchni, powierzenie obowiązków prezesa, czy wykorzystywanie prywatnego auta do celów służbowych.

Z kolei świadczenie na rzecz spółki różnych usług (np. marketingowych lub doradczych) i wypłacanie przez spółkę wspólnikom zamiast dywidendy wynagrodzenia za te usługi. Wynagrodzenie za usługi może być zaliczone przez spółkę do kosztów podatkowych i w konsekwencji zmniejszyć CIT. Niestety takie działania – jako operacje gospodarcze między spółką a wspólnikami – są pod szczególna uwagą fiskusa, są ryzykowne zwłaszcza, gdy trudno udowodnić, że wspólnicy rzeczywiście wykonywali te usługi.

Nie polecam z powyższego względu umów o dzieło.

W przedmiotowej sprawie zaszły już pewne zdarzenia, istnieje określona sytuacja faktyczna i prawna – czego nie da się odwrócić. Można pomyśleć o problemie i jego rozwiązaniu w przyszłości.

Pod rozwagę daje następującą możliwość: utworzenie odrębnej spółki komandytowej, która przejęłaby przedmiot działania spółki A oraz spółki B. W ten sposób przychody, koszty uzyskania przychodów oraz dochód do opodatkowania generowałaby w pierwszej kolejności spółka komandytowa.

Spółka komandytowa ma komplementariuszy i komandytariuszy.

W spółce komandytowej wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona.

Spółka komandytowa miałaby 5 wspólników: dwie spółki z o.o. (A i B) oraz trzy osoby fizyczne (X, XX oraz YY). Komplementariuszem lub komplementariuszami byłaby jedna ze spółek z o.o. lub też obydwie (A i B). Komandytariuszami byłyby trzy osoby fizyczne (X, XX, YY).

Spółka komandytowa jest spółką osobową. Spółka komandytowa nie jest osobą prawną i nie płaci podatku dochodowego od osób prawnych. Podatnikiem podatku dochodowego jest wspólnik takiej spółki. Przy spółce komandytowej:

  • wspólnik będący osoba prawna uzyskiwałby dochód do opodatkowania  (przychód pomniejszony o koszty) u siebie na zasadach ogólnych;
  • wspólnik będący osobą fizyczna uzyskiwałby dochód (przychód pomniejszony o koszty) do opodatkowywaniu u siebie na zasadach ogólnych.

Dochód każdego wspólnika spółki komandytowej ustala się proporcjonalnie do udziału tego wspólnika w zysku. O wielkości tego decyduje umowa spółki komandytowej.

Przepisy nie zabraniają, by spółka z o.o., stając się komplementariuszem, wniosła do spółki duży wkład, a zarazem uczestniczyła w zyskach spółki, w wymiarze mniejszym, niż wynikałoby to z wartości wkładu.

W ten sposób komandytariusz może uczestniczyć w przeważającej części zysku spółki, który będzie opodatkowany tylko raz.

W takiej sytuacji można ustalić np.:

  • udział wspólników osób fizycznych po 30%,
  • udział wspólników – osób prawnych po 5%.

Każdy wspólnik ustalałby swój przychód, koszty uzyskania przychodu oraz dochód do opodatkowania na poziomie swego udziału w zyskach. Owe 5% byłoby na ewentualne koszty utrzymania spółki z o.o.

W ramach tego wspólnicy spółki z o.o. będący osobami fizycznymi mogliby otrzymywać jakieś pieniądze z tytułu np. sprawowania funkcji w zarządzie. Te pieniądze byłyby opodatkowane jako dochód wspólnika, ale jednocześnie stanowiłyby koszty uzyskania przychodu w spółce zoo. A zatem byłyby opodatkowane jednorazowo. Gdyby był zysk do podziału, nie byłby on duży i zawsze można byłoby go postawić w spółce.

Taki stan to konieczność utrzymania odrębnie trzech firm. A koszty nawet minimalne jednak występowałyby. Występowałyby i zmniejszałyby możliwy do przekazania wspólnikom – osobom fizycznych dochód.

Z tego względu należałoby ograniczyć liczbę spółek z o.o. oraz komplementariuszy w przyszłej spółce komandytowej.

Warto byłoby połączyć dwie spółki z o.o. (A i B) w jedną. A po połączeniu stałaby się ona komplementariuszem w nowej spółce komandytowej. Do utrzymania są tylko dwie spółki. A zatem dodatkowe 5% dochodów może być przeznaczone dla wspólników – osób fizycznych (komandytariuszy).

Dalsze działania jak powyżej wskazałem.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Szybka rejestracja nowej spółki

Chcę szybko zarejestrować w KRS nowo powstałą spółkę z o.o. Dwoje wspólników, jeden prezes – niebędący wspólnikiem. Czy mogę złożyć...

Partycypowanie w spłacie kredytu firmowego

Jestem jednym z dwóch udziałowców w sp. z o.o. Poza tym pełnię funkcję prezesa zarządu. Do niedawna w zarządzie (jako członek zarządu)...

Jak można zlikwidować martwą spółkę założoną w trybie s24?

Kilka dni temu w trybie s24 została zarejestrowana spółka z o.o. Spółka nie podjęła żadnych działań, jest „martwa”. Jak ją można...

Straty spółki z o.o.

Chciałbym wystąpić ze spółki z o.o. która od dwóch lat przynosi straty. Jak to zrobić?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}