Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką cywilną? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy można zawiesić działalność spółki cywilnej, nie zawieszając działalności wspólników?

Elżbieta Jędruczyk • Opublikowane: 2015-03-11

Każdy ze wspólników s.c. prowadzi swoją odrębną działalność gospodarczą. Ponieważ działalność s.c. ma charakter sezonowy letni, chcemy ją zawiesić w okresie listopad–marzec. Czy można zawiesić działalność spółki, nie zawieszając własnej działalności? Czy w okresie zawieszenia działalności s.c. możemy być zwolnieni od podatku do urzędu gminy od nieruchomości?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nie ma przeszkód, aby zawiesili Panowie działalność wyłącznie spółki cywilnej, pozostawiając aktywność działalności gospodarczych prowadzonych przez Panów odrębnie. Warunkiem skuteczności takiego zawieszenia jest jednak to, aby dokonali go wszyscy wspólnicy spółki.

Taka możliwość jest jednoznacznie przewidziana w art. 14a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Zgodnie z ust. 2a i 2b wskazanego wyżej artykułu, przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą jako wspólnik w więcej niż jednej spółce cywilnej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej lub kilku takich spółkach. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w różnych formach prawnych (np. w Panów przypadku działalność jednoosobowa i spółka cywilna) może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej z tych form.

Jeżeli natomiast chodzi o zwolnienie z podatku od nieruchomości, sprawa nie jest tak oczywista. Najważniejsze byłoby w tym zakresie ustalenie:

  • czy wzmiankowany budynek jest budynkiem mieszkalnym;
  • na jakim gruncie posadowiony jest budynek (być może jest to np. grunt rolny lub leśny);
  • komu przysługuje własność budynku (czy jest on np. środkiem trwałym spółki).

Pomocna mogłaby być w tym przypadku analiza dotychczasowo stosowanych stawek podatku od nieruchomości (np. na podstawie wydanych decyzji) – być może ma Pan możliwość wskanowania ostatniej decyzji (dane osobowe mogą być ukryte).

Sam fakt zawieszenia działalności gospodarczej nie powoduje automatycznie zwolnienia z obowiązku odprowadzania podatku od nieruchomości – w pewnych jednak przypadkach może skutkować np. obniżeniem jego stawki.

Jeżeli udałoby się Panu odpowiedzieć na powyższe pytania, byłabym w stanie zweryfikować, czy któraś z ulg przysługiwałaby w Panów przypadku.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Czy udział i zysk w spółce cywilnej zalicza się do majątku wspólnego małżonków?

Prowadzę działalność od 1991 r. z jednym wspólnikiem – najpierw była to spółka cywilna, a następnie przekształciliśmy się...

 

Nazwa spółki cywilnej wpisana na fakturze

Czy na fakturach i pieczątkach można stosować nazwę skróconą spółki, np. XYZ s.c., czy pełną nazwę ze wszystkimi nazwiskami wspólników? Dodam, że...

 

Podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości niezabudowanej przez spółkę cywilną

Jako jedyni wspólnicy spółki cywilnej ja i żona nabyliśmy w 2006 roku nieruchomość niezabudowaną (działkę budowlaną), która została wpisana...

 

Działalność konkurencyjna wspólnika spółki cywilnej

Prowadzę działalność gospodarczą i równocześnie jestem współwłaścicielem spółki cywilnej dwuosobowej z udziałem 50% o tym samym...

 

Zmiana składu spółki cywilnej

Chcemy zmienić skład spółki cywilnej. Czy jest to możliwe bez zmiany jej nazwy? Czy jednak trzeba ją zmienić – jeśli tak, w którym momencie? Czy...

 

Zamknięcie spółki cywilnej

Jak powinna przebiegać likwidacja spółki cywilnej po ogłoszeniu upadłości jednego z dwóch wspólników? Zobowiązania spółki cywilnej są wyższe od...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »