Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy mogę ustanowić syna prokurentem w jednoosobowej działalności?

Eliza Rumowska • Opublikowane: 2015-11-20

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i chcę ustanowić syna prokurentem. Czy w świetle przepisów prawa będzie to honorowane? Czy prokura wygasa wraz z moją śmiercią?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej nie polecam prób ustanowienia prokury. W zamian za to znacznie bardziej adekwatne do formy działalności i możliwości ujawnienia publicznie poprzez wpis do EDG – jest pełnomocnictwo.

Oto bowiem wprawdzie prokura jeszcze szczególnym rodzajem pełnomocnictwa, który w Kodeksie cywilnym został przeznaczony dla przedsiębiorców, jednak w obrocie prawny u gospodarczym przyjęło się z racji ewidencji i rejestrów publicznych (EDG i KRS), że prokurę ustanawia się dla podmiotów ujawnianych w KRS, zaś dla podmiotów – przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą ujawnianą w EDG, którą teraz mamy upowszechnioną jako CEIDG – jest pełnomocnictwo.

Zadecydował banalny powód, czysto urzędniczy – nie było „kratek”/„okienek” dla prokurenta w EDG, za to jest miejsce na pełnomocnika, natomiast w KRS – jest miejsce na prokurenta.

Przepisy stanowią następująco:

„Art. 1091. [Prokura] § 1. Prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

§ 2. Nie można ograniczyć prokury ze skutkiem wobec osób trzecich, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej”.

Ten „nieszczęśliwy” rejestr pozbawił faktycznie jednoosobowe działalności prokurentów. W doktrynie prawa oczywiście trwa nieustanny spór, że ewidencja to też rejestr przedsiębiorców, ale w praktyce po prostu nie ma gdzie wpisać prokurenta, a, jak wiadomo, „nieogłoszona publicznie” prokura nie bardzo ma sens. Dlatego ustanawia się pełnomocników wpisanych do EDG i ujawnionych w CEIDG. Przepisy stanowią tu następująco:

„Art. 98. [Pełnomocnictwo ogólne] Pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebne jest pełnomocnictwo określające ich rodzaj, chyba że ustawa wymaga pełnomocnictwa do poszczególnej czynności.

Art. 99. [Forma pełnomocnictwa] § 1. Jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie.

§ 2. Pełnomocnictwo ogólne powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie”.

Natomiast co do jego mocy po Pana śmierci – prawo stanowi:

„Art. 101. [Odwołanie pełnomocnictwa] § 1. Pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane, chyba że mocodawca zrzekł się odwołania pełnomocnictwa z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa.

§ 2. Umocowanie wygasa ze śmiercią mocodawcy lub pełnomocnika, chyba że w pełnomocnictwie inaczej zastrzeżono z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa”.

Trzeba by to prostu przewidzieć, bo co do zasady pełnomocnictwo wygasa z chwilą śmierci mocodawcy. W praktyce takie pełnomocnictwa, aby obejmowały wszystko – należy zawrzeć w formie aktu notarialnego i ujawnić w EDG, aby każdy, wchodząc do CEIDG, widział takiego pełnomocnika i miał pewność co do jego umocowania.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Obowiązki likwidatora spółdzielni

Jakie są obowiązki likwidatora spółdzielni po otwarciu likwidacji przez sąd i jaki jest okres zgłaszania wierzytelności po ogłoszeniu w Monitorze...

 

Telewizory znajdujące się w pokojach na wynajem

Prowadzę działalność polegającą na wynajmie pokojów w miejscowości turystycznej – sezonowo, w moim domu. Pokoje są wyposażone m.in....

 

Zysk ze sprzedaży spółdzielni rolniczej

Od 1977 r. pracowałem w rolniczej spółdzielni produkcyjnej. W 2011 poważnie zachorowałem i przeszedłem na rentę. Nadal jestem czynnym...

 

Rejestracja spółki w systemie s24

Rejestrowałam spółkę z o.o. z wykorzystaniem w systemie s24. Na etapie wypełniania wniosku do KRS nie można było w systemie S24 podać,...

 

Niezapłacone faktury kontrahentów w upadłości a odliczenie VAT

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Wystawiłem w ciągu 2 lat faktury pewnej firmie na kwotę prawie 60 tys. zł. Nie otrzymałem żadnej...

 

Przekazanie firmy wraz z pracownikami – pracownica w ciąży

Prowadzę firmę jako osoba fizyczna, zatrudniam pracowników. Jedna pracownica jest na zwolnieniu lekarskim, ponieważ jest w ciąży. Tymczasem ja uzyskałam...

 

Czy pełnomocnik spółki może być spokrewniony z prezesem?

Czy pełnomocnik spółki z o.o. może być spokrewniony (brat) z prezesem zarządu i czy może być pracownikiem spółki podległym prezesowi?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »