Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy mogę ustanowić syna prokurentem w jednoosobowej działalności?

Eliza Rumowska • Opublikowane: 2015-11-20

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i chcę ustanowić syna prokurentem. Czy w świetle przepisów prawa będzie to honorowane? Czy prokura wygasa wraz z moją śmiercią?

Eliza Rumowska

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna
Ok. Polecam w przyszłości gdy będę miał wątpliwości z pewnością skorzystam z porad.
Bartosz, 31 lat, geodeta
Rezygnuję , że swojego adwokata , który ma wąski zakres swoich usług , tutaj mam kompleksową pomoc w zakresie prawa . Zdecydowanie polecam!!!
Marcin, 46 lat
Rzeczowo i na temat. Polecam. Skożystam w przyszlosci.
Marek
Terminowo prosto merytorycznie czuję że to odpowiedź na MOJE pytanie a nie \"gotowiec\"
Małgorzata, 56 lat, Menedżer

W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej nie polecam prób ustanowienia prokury. W zamian za to znacznie bardziej adekwatne do formy działalności i możliwości ujawnienia publicznie poprzez wpis do EDG – jest pełnomocnictwo.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Oto bowiem wprawdzie prokura jeszcze szczególnym rodzajem pełnomocnictwa, który w Kodeksie cywilnym został przeznaczony dla przedsiębiorców, jednak w obrocie prawny u gospodarczym przyjęło się z racji ewidencji i rejestrów publicznych (EDG i KRS), że prokurę ustanawia się dla podmiotów ujawnianych w KRS, zaś dla podmiotów – przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą ujawnianą w EDG, którą teraz mamy upowszechnioną jako CEIDG – jest pełnomocnictwo.

Zadecydował banalny powód, czysto urzędniczy – nie było „kratek”/„okienek” dla prokurenta w EDG, za to jest miejsce na pełnomocnika, natomiast w KRS – jest miejsce na prokurenta.

Przepisy stanowią następująco:

„Art. 1091. [Prokura] § 1. Prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

§ 2. Nie można ograniczyć prokury ze skutkiem wobec osób trzecich, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej”.

Ten „nieszczęśliwy” rejestr pozbawił faktycznie jednoosobowe działalności prokurentów. W doktrynie prawa oczywiście trwa nieustanny spór, że ewidencja to też rejestr przedsiębiorców, ale w praktyce po prostu nie ma gdzie wpisać prokurenta, a, jak wiadomo, „nieogłoszona publicznie” prokura nie bardzo ma sens. Dlatego ustanawia się pełnomocników wpisanych do EDG i ujawnionych w CEIDG. Przepisy stanowią tu następująco:

„Art. 98. [Pełnomocnictwo ogólne] Pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebne jest pełnomocnictwo określające ich rodzaj, chyba że ustawa wymaga pełnomocnictwa do poszczególnej czynności.

Art. 99. [Forma pełnomocnictwa] § 1. Jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie.

§ 2. Pełnomocnictwo ogólne powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie”.

Natomiast co do jego mocy po Pana śmierci – prawo stanowi:

„Art. 101. [Odwołanie pełnomocnictwa] § 1. Pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane, chyba że mocodawca zrzekł się odwołania pełnomocnictwa z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa.

§ 2. Umocowanie wygasa ze śmiercią mocodawcy lub pełnomocnika, chyba że w pełnomocnictwie inaczej zastrzeżono z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa”.

Trzeba by to prostu przewidzieć, bo co do zasady pełnomocnictwo wygasa z chwilą śmierci mocodawcy. W praktyce takie pełnomocnictwa, aby obejmowały wszystko – należy zawrzeć w formie aktu notarialnego i ujawnić w EDG, aby każdy, wchodząc do CEIDG, widział takiego pełnomocnika i miał pewność co do jego umocowania.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}