Kategoria: Spółka z o.o.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy miejscem prowadzenia spółki może być po prostu adres?

Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2016-12-05

Jaką powierzchnię musi mieć miejsce potrzebne do zarejestrowania spółki z o.o.? Czy wystarczy po prostu adres? Spółka w pierwszym okresie nie będzie prowadziła żadnej działalności. Czy prawo wymaga jakiejś powierzchni minimalnej?

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedzi na moje pytania wyczerpujące, pełen profesjonalizm. Jestem bardzo zadowolona. Polecam, prawnik godny zaufania.
Barbara, Nauczyciel
Dziękuję za udzielone porady. Za każdym razem odpowiedź na pytania bardzo szybka i rzeczowa, poparta artykułami kodeksów. Pani Marta Handzlik- Rosuł rozwiała moje wszelkie obawy. Polecam korzystanie z serwisu. Za niespełna 100 zł dowiedziałam się o przysługujących mi prawach, co zdecydowanie uspokoiło mnie. Mam również świadomość ,iż mogę w dalszym ciągu zadać pytanie dodatkowe w mojej sprawie, jeśli pojawi się ku temu potrzeba. Z pewnością w przyszłości jeszcze skorzystam z pomocy prawnej serwisu, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Anna
Dziękuję za poradę . Udzielono mi profesjonalnej odpowiedzi i ukierunkowało co do dalszego postępowania , jeżeli zajdzie potrzeba to skorzystam ponownie z usług prawnika tego biura . 
Janusz, 53 lata
Korzystałam już z "ePorady24" wcześniej, byłam bardzo zadowolona z rzetelnej, wnikliwej odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Dodatkowym atutem jest możliwość zadawania dodatkowych pytań dotyczących pytania głównego.
Danuta, technik ekonomista
Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna

Nasze prawo wymaga przy zgłaszaniu spółki do rejestru przedsiębiorców w KRS – wykazania przez spółkę prawa do dysponowania danym lokalem (nieruchomością), wskazania jako siedzibę (adres) spółki.

Według ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym w dziale 1 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się dla każdego podmiotu m.in. jego siedzibę i adres (art. 38 pkt 1e ustawy o KRS).

Stosownie do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej:

„Art. 16a. 1. Przedsiębiorca jest obowiązany posiadać tytuł prawny do nieruchomości, których adresy określone w art. 25 ust. 1 pkt 5 podlegają wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Tytuł ten nie podlega dołączeniu do wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i jest przedstawiany organowi ewidencyjnemu na jego wezwanie w przypadku, o którym mowa w art. 35 ust. 1a.

2. Przepis ust. 1 nie narusza obowiązków podmiotów podlegających przepisom ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1142)”.

Ale spółka z o.o. jest wpisywana do KRS, a nie CEIDG. W chwili składania wniosku do KRS o rejestrację nie trzeba mieć umowy na użytkowanie lokalu. Jednakże w formularzu zgłoszeniowym konieczne jest podanie adresu siedziby.

Czasami nowe spółki, swoje siedziby maja w lokalu użyczonym przez członka zarządu lub wspólnika. Umowę zawiera się zaraz po rejestracji i zachowuje w dokumentacji spółki.

Co do siedziby osoby prawnej, jaką jest spółka z o.o., nie ma przepisów określających jaka ma być powierzchnia lokal u nieruchomości) siedziby spółki, a tym bardziej jaka ma być powierzchnia minimalna. W praktyce występują usługi udostępnienia adresu na siedzibę, z obsługą pocztową firmy (odbieranie korespondencji i jej przesyłanie do firmy). Można więc zawrzeć umowę przed rejestracją spółki lub po rejestracji, aby nie narazić się na zarzut wprowadzenia organów państwowych w błąd.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}