Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy jeden z fundatorów może mieć więcej niż jeden głos?

Agata Alberska • Opublikowane: 2015-08-24

Czy w statucie fundacji można zapisać, że jednemu z fundatorów (za zgodą pozostałych) będą przysługiwały dwa głosy? Chodzi o to, aby w przyszłości uniknąć nieporozumień, gdy liczba fundatorów jest parzysta. Wiadomo, że w zarządzie decydujący głos ma prezes, jeżeli głosy pozostałych członków zarządu rozkładają się po równo. Jak ten problem rozwiązać, jeśli chodzi o fundatorów? Czy uzależnić od wkładu finansowego?

Agata Alberska

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedzi na moje pytania wyczerpujące, pełen profesjonalizm. Jestem bardzo zadowolona. Polecam, prawnik godny zaufania.
Barbara, Nauczyciel
Dziękuję za udzielone porady. Za każdym razem odpowiedź na pytania bardzo szybka i rzeczowa, poparta artykułami kodeksów. Pani Marta Handzlik- Rosuł rozwiała moje wszelkie obawy. Polecam korzystanie z serwisu. Za niespełna 100 zł dowiedziałam się o przysługujących mi prawach, co zdecydowanie uspokoiło mnie. Mam również świadomość ,iż mogę w dalszym ciągu zadać pytanie dodatkowe w mojej sprawie, jeśli pojawi się ku temu potrzeba. Z pewnością w przyszłości jeszcze skorzystam z pomocy prawnej serwisu, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Anna
Dziękuję za poradę . Udzielono mi profesjonalnej odpowiedzi i ukierunkowało co do dalszego postępowania , jeżeli zajdzie potrzeba to skorzystam ponownie z usług prawnika tego biura . 
Janusz, 53 lata
Korzystałam już z "ePorady24" wcześniej, byłam bardzo zadowolona z rzetelnej, wnikliwej odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Dodatkowym atutem jest możliwość zadawania dodatkowych pytań dotyczących pytania głównego.
Danuta, technik ekonomista
Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna

Na wstępie wskazuję ogólne przepisy i postanowienia dotyczące fundacji i fundatorów*.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Fundatorem może być osoba fizyczna oraz osoba prawna, może być tylko jeden fundator, a także ich liczba może być większa.

Fundatorem jest osoba, która złożyła oświadczenie woli o ustanowieniu fundacji. Kolejni darczyńcy nie są już fundatorami, nawet jeżeli przekazują środki na rzecz fundacji. Wobec tego nie jest możliwe powołanie lub odwołanie kogoś z funkcji fundatora. Uprawnienia fundatora mają charakter osobisty w tym znaczeniu, że nie mogą być one przedmiotem następstwa prawnego (są niezbywalne i nie podlegają dziedziczeniu). Zasadą jest, że fundator posiada tylko takie uprawnienia, jakie wynikają ze statutu fundacji. Uprawnienia fundatora dotyczące powoływania organów fundacji nie przechodzą na jego następcę prawnego. A więc to w statucie należy wskazać na podział głosów.

Fundator ma z mocy ustawy szczególne uprawnienia, ale tylko do chwili zarejestrowania fundacji, z którą to uzyskuje ona osobowość prawną. W fundacji oprócz zarządu z reguły powołuje się dwa organy – i rozumiem, że kwestia przyznania głosów dotyczy pierwszego. A więc jest nim zgromadzenie fundatorów, zwane także radą fundatorów. Powoływane jest, gdy jest więcej niż jeden fundator, a więc w Państwa przypadku. Nie można w trakcie działania fundacji dokooptować kogoś do zgromadzenia fundatorów. Liczba członków zgromadzenia fundatorów jest stała i ściśle określona. W statucie podaje się informację o kompetencjach i trybie pracy.

Drugim organem mającym funkcje nadzorcze jest rada fundacji, także zwana komisją rewizyjną. Pierwszy skład rady fundacji powołują zazwyczaj fundatorzy, którzy często zostają też jej członkami.

Wracając do zgromadzenia fundatorów, stwierdzić należy, że aby wskazać nierówny podział głosów na zgromadzeniu fundatorów, w statucie fundacji można wprowadzić postanowienie, że głosy przypadają zgodnie z wniesionym wkładem przez każdego fundatora, a więc jak najbardziej może zaistnieć sytuacja, w której jeden z nich będzie mieć więcej głosów niż pozostali.

*Akt prawny: Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.)

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}