Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy jeden z fundatorów może mieć więcej niż jeden głos?

Agata Alberska • Opublikowane: 2015-08-24

Czy w statucie fundacji można zapisać, że jednemu z fundatorów (za zgodą pozostałych) będą przysługiwały dwa głosy? Chodzi o to, aby w przyszłości uniknąć nieporozumień, gdy liczba fundatorów jest parzysta. Wiadomo, że w zarządzie decydujący głos ma prezes, jeżeli głosy pozostałych członków zarządu rozkładają się po równo. Jak ten problem rozwiązać, jeśli chodzi o fundatorów? Czy uzależnić od wkładu finansowego?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na wstępie wskazuję ogólne przepisy i postanowienia dotyczące fundacji i fundatorów*.

Fundatorem może być osoba fizyczna oraz osoba prawna, może być tylko jeden fundator, a także ich liczba może być większa.

Fundatorem jest osoba, która złożyła oświadczenie woli o ustanowieniu fundacji. Kolejni darczyńcy nie są już fundatorami, nawet jeżeli przekazują środki na rzecz fundacji. Wobec tego nie jest możliwe powołanie lub odwołanie kogoś z funkcji fundatora. Uprawnienia fundatora mają charakter osobisty w tym znaczeniu, że nie mogą być one przedmiotem następstwa prawnego (są niezbywalne i nie podlegają dziedziczeniu). Zasadą jest, że fundator posiada tylko takie uprawnienia, jakie wynikają ze statutu fundacji. Uprawnienia fundatora dotyczące powoływania organów fundacji nie przechodzą na jego następcę prawnego. A więc to w statucie należy wskazać na podział głosów.

Fundator ma z mocy ustawy szczególne uprawnienia, ale tylko do chwili zarejestrowania fundacji, z którą to uzyskuje ona osobowość prawną. W fundacji oprócz zarządu z reguły powołuje się dwa organy – i rozumiem, że kwestia przyznania głosów dotyczy pierwszego. A więc jest nim zgromadzenie fundatorów, zwane także radą fundatorów. Powoływane jest, gdy jest więcej niż jeden fundator, a więc w Państwa przypadku. Nie można w trakcie działania fundacji dokooptować kogoś do zgromadzenia fundatorów. Liczba członków zgromadzenia fundatorów jest stała i ściśle określona. W statucie podaje się informację o kompetencjach i trybie pracy.

Drugim organem mającym funkcje nadzorcze jest rada fundacji, także zwana komisją rewizyjną. Pierwszy skład rady fundacji powołują zazwyczaj fundatorzy, którzy często zostają też jej członkami.

Wracając do zgromadzenia fundatorów, stwierdzić należy, że aby wskazać nierówny podział głosów na zgromadzeniu fundatorów, w statucie fundacji można wprowadzić postanowienie, że głosy przypadają zgodnie z wniesionym wkładem przez każdego fundatora, a więc jak najbardziej może zaistnieć sytuacja, w której jeden z nich będzie mieć więcej głosów niż pozostali.

*Akt prawny: Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.)

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Wspólnik odsunął mnie od prowadzenia firmy – spółka cicha

Wraz ze spokrewnioną osobą założyłem firmę, niestety wszelkie nasze ustalenia miały jedynie formę ustną lub mailową. Sama firma, jako działalność...

 

Rezygnacja fundatora po podpisaniu aktu fundacyjnego

Aktem fundacyjnym została powołana fundacja, jest w trakcie rejestracji do KRS. Założyłem ją wraz z drugim fundatorem i on właśnie chce się...

 

Handel odzieżą markową

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą – handel hurtowy odzieżą. Planuję wprowadzić do sprzedaży odzież znanych marek. Czy posługiwanie...

 

Zatrudnienie prezesa zarządu w spółce

Jestem jedynym członkiem zarządu spółki (dwóch udziałowców, 95% posiadam ja). Jak najlepiej i najkorzystniej zatrudnić się w spółce pod...

 

Rejestracja spółki w systemie s24

Rejestrowałam spółkę z o.o. z wykorzystaniem w systemie s24. Na etapie wypełniania wniosku do KRS nie można było w systemie S24 podać,...

 

Aport firmy do utworzonej spółki cywilnej a ciągłość umów

Chciałbym przekształcić swoją działalność gospodarczą w spółkę cywilną z żoną (brak intercyzy). Chcemy zrobić to w ten sposób, że...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »