Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy tylko przedsiębiorca ma ponieść koszty podjazdu dla niepełnosprawnych we wspólnocie mieszkaniowej?

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2018-08-06

Otwieram restaurację w starej kamienicy na parterze. Na pozostałych piętrach powstają apartamenty. Dowiedziałam się, że mam obowiązek przystosowania wejścia do kamienicy dla osób niepełnosprawnych na własny koszt. Czy ten obowiązek ciąży tylko na mnie? Czy pozostali członkowie wspólnoty nie muszą partycypować w kosztach?

Tomasz Krupiński

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedzi na moje pytania wyczerpujące, pełen profesjonalizm. Jestem bardzo zadowolona. Polecam, prawnik godny zaufania.
Barbara, Nauczyciel
Dziękuję za udzielone porady. Za każdym razem odpowiedź na pytania bardzo szybka i rzeczowa, poparta artykułami kodeksów. Pani Marta Handzlik- Rosuł rozwiała moje wszelkie obawy. Polecam korzystanie z serwisu. Za niespełna 100 zł dowiedziałam się o przysługujących mi prawach, co zdecydowanie uspokoiło mnie. Mam również świadomość ,iż mogę w dalszym ciągu zadać pytanie dodatkowe w mojej sprawie, jeśli pojawi się ku temu potrzeba. Z pewnością w przyszłości jeszcze skorzystam z pomocy prawnej serwisu, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Anna
Dziękuję za poradę . Udzielono mi profesjonalnej odpowiedzi i ukierunkowało co do dalszego postępowania , jeżeli zajdzie potrzeba to skorzystam ponownie z usług prawnika tego biura . 
Janusz, 53 lata
Korzystałam już z "ePorady24" wcześniej, byłam bardzo zadowolona z rzetelnej, wnikliwej odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Dodatkowym atutem jest możliwość zadawania dodatkowych pytań dotyczących pytania głównego.
Danuta, technik ekonomista
Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna

W odpowiedzi nie wnikam w kwestie obowiązku zrobienia podjazdu dla niepełnosprawnych, a skupiam się nad meritum problemu. Nie wiem, z jakiego źródła Pani uzyskała informację o obowiązku zrobienia podjazdu na własny koszt. Czy w kamienicy działa wspólnota? Z Pani informacji wynika, iż tak, ale z doświadczenia wiem, iż częstokroć własność w kamienicy ma charakter bezudziałowy, a właściciele korzystają z lokali na zasadach podziału do użytkowania.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Jeżeli mamy do czynienia ze wspólnotą, to sprawa także nie jest prosta. Osobiście upieram się jednak przy stanowisku, że obowiązek wybudowania podjazdu obciąża wszystkich właścicieli. Podstawę prawną dla takiego stanowiska stanowią przepisy ustawy o własności lokali. Zgodnie bowiem z treścią art. 12 przedmiotowej ustawy:

„1. Właściciel lokalu ma prawo do współkorzystania z nieruchomości wspólnej zgodnie z jej przeznaczeniem.

2. Pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z jej utrzymaniem, a w części przekraczającej te potrzeby przypadają właścicielom lokali w stosunku do ich udziałów. W takim samym stosunku właściciele lokali ponoszą wydatki i ciężary związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej w części nieznajdującej pokrycia w pożytkach i innych przychodach.

3. Uchwała właścicieli lokali może ustalić zwiększenie obciążenia z tego tytułu właścicieli lokali użytkowych, jeżeli uzasadnia to sposób korzystania z tych lokali.”

Nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku (budynków) i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właściciela lokalu. „Współwłasnością właścicieli wyodrębnionych lokali i dotychczasowego właściciela nieruchomości objęte są tylko te części budynku i inne urządzenia, które nie są odrębnymi lokalami (...) należącymi do właścicieli wyodrębnionych lokali i dotychczasowego właściciela nieruchomości, i które nie służą wyłącznie do użytku tych właścicieli ze względu na należące do nich lokale” (wyrok SN z dnia 2 grudnia 1998 r., I CKN 903/97, OSNC 1999, nr 6, poz. 113).

Bez wątpienia podjazd dla niepełnosprawnych nie stanowi części służącej jedynie Pani. Wszak mogą korzystać z podjazdu klienci restauracji (w tym współwłaściciele). Oczywiście jest to temat kontrowersyjny, ale nie znajduję podstaw prawnych dla samodzielnego obciążenia Pani kosztami. Wspólnota powinna podjąć uchwałę w przedmiocie ustalenia zaliczki na fundusz remontowy z przeznaczeniem na budowę podjazdu.

Nie jest też tak, iż Pani odnosi jedynie korzyści. Wspólnoty mają środki prawne, na mocy których mogą zwiększyć zaliczki właścicielom lokali użytkowych, co niejako stanowi odpowiedź ustawodawcy na tego typu sytuacje. Otóż zgodnie z ust. 3 art. 12 wspólnota może w uzasadnionych wypadkach zwiększyć obciążenia lokali użytkowych. Kwestie istnienia uzasadniających zwiększenie obciążeń (czynników wzrostu) bada sąd rozpoznający odwołanie właściciela takiego lokalu od uchwały wspólnoty mieszkaniowej (patrz uwagi do art. 25 u.w.l.).

Z reguły czynnikami wzrostu będą: wzmożony ruch klientów udających się do lokali handlowych lub inny sposób korzystania z takich lokali (zaśmiecanie i intensywne zużywanie określonych elementów wspólnej infrastruktury, większe zużycie wody i energii elektrycznej we wspólnych pomieszczeniach przyległych), uciążliwość (głównie dla właścicieli lokali mieszkalnych zamieszkujących w danym budynku lub budynkach wspólnoty) związana z korzystaniem z garaży lub miejsc postojowych w wielostanowiskowym lokalu garażowym, emisja hałasów, zanieczyszczeń różnego rodzaju (w tym gazowych), zapachów itp. oraz ruch i uciążliwości dokonywane przez klientów innych lokali usługowych, produkcyjnych i magazynowych itd. Ich wpływ na koszty utrzymania nieruchomości wspólnej nie zawsze jest ściśle policzalny; dlatego w pewnym zakresie wspólnota mieszkaniowa dysponuje swobodą w określeniu stopnia wzrostu obciążeń właścicieli lokali użytkowych. Zachowane jednak musi być powiązanie (adekwatny związek) między wielkością i intensywnością opisanych (przykładowo), szeroko rozumianych immisji związanych z korzystaniem z tych lokali oraz ich wpływem na nieruchomość wspólną oraz korzystanie z lokali przez członków wspólnoty. Bez wątpienia więc wybudowanie podjazdu jest takim obciążeniem.

W praktyce widuję różne rozwiązania. Co do zasady wspólnoty nie chcą partycypować w kosztach takiego przedsięwzięcia. Ze względu na konieczność dalszego współdziałania (zgodnego) właściciele lokali użytkowych sami pokrywają koszty wybudowania podjazdu, nie angażując czynnika sądowego.

Reasumując, z podjazdu będzie korzystać nieograniczona liczba osób. Podjazd nie będzie Pani własnością tylko częścią wspólną i choćby z tego powodu powinna wspólnota partycypować w kosztach.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}