Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czy trzeba wnieść opłatę skarbową od pełnomocnictwa do reprezentowania wspólnika spółki z o.o. na zgromadzeniu wspólników?

• Autor: Małgorzata Zegarowicz

Pytanie dotyczy udzielania pełnomocnictwa w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i związanej z tym opłaty skarbowej. Wspólnik spółki z o.o. chciałby udzielić pełnomocnictwa do reprezentowania go na zwyczajnym zgromadzeniu wspólników (ZZW) – jego pełnomocnikiem byłby inny wspólnik spółki, który jest osobą fizyczną i nie jest ani członkiem zarządu, ani pracownikiem spółki. Proszę o informację – czy udzielenie takiego pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej? A jeżeli tak, to czy wspólnik, który otrzyma pełnomocnictwo od kilku wspólników, będzie obowiązany uiścić opłatę od każdego z nich?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy trzeba wnieść opłatę skarbową od pełnomocnictwa do reprezentowania wspólnika spółki z o.o. na zgromadzeniu wspólników?

Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej

Przede wszystkim należy pamiętać, że opłacie skarbowej podlegają tylko wyraźnie wymienione w ustawie o opłacie skarbowej dokumenty i czynności.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej: „Opłacie skarbowej podlega: (…) 2) złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.”. Zgodnie z ust. 2 tego przepisu: „Opłacie skarbowej podlega również dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia) przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, a także złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.”.

Należy zauważyć, że nie wszystkie dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa lub prokury są objęte obowiązkiem uiszczenia opłaty skarbowej, a tylko te, które składane są w sprawach z zakresu administracji publicznej i w postępowaniu sądowym. Tylko w tych przypadkach złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury związane jest z działaniem organu administracji publicznej oraz podmiotu innego niż organ administracji publicznej wykonującego zadania z zakresu administracji publicznej lub sądu.

Zobacz też: Pełnomocnictwo do zmian w KRS

Momentem powstania obowiązku zapłaty opłaty skarbowej

Momentem powstania obowiązku zapłaty opłaty skarbowej od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa jest chwila złożenia tego dokumentu w organie administracji publicznej, sądzie lub podmiocie wykonującym zadania z zakresu administracji publicznej.

Oznacza to, że jeżeli udzielenie pełnomocnictwa nie ma związku z jego złożeniem w organie administracji publicznej, sądzie lub w podmiocie wykonującym zadania z zakresu administracji publicznej, nie powstaje obowiązek opłaty skarbowej. Dla powstania obowiązku fiskalnego znaczenie ma to, w jakiej sprawie pełnomocnictwo jest udzielone, i sam fakt jego złożenia w związku z określonym postępowaniem.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info