Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Certyfikat kompetencji transportowych

Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2015-10-16

Otwieram działalność – pomoc drogową. Chcę skorzystać z certyfikatu kompetencji transportowych mojego wujka. Jaką umowę muszę z nim spisać? Czy może to być umowa bez wynagrodzenia?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Certyfikat kompetencji zawodowych to dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji i wiedzy niezbędnych do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

Przedsiębiorcy wykonujący zawód przewoźnika drogowego muszą spełniać następujące wymogi:

  • posiadać rzeczywistą i stałą siedzibę w jednym z państw członkowskich;
  • cieszyć się dobrą reputacją;
  • posiadać odpowiednią zdolność finansową; oraz
  • posiadać wymagane kompetencje zawodowe.

Jeżeli przedsiębiorca nie spełnia wymogu posiadania kompetencji zawodowych, właściwy organ może zezwolić na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego bez wyznaczenia zarządzającego transportem, pod warunkiem że:

  • przedsiębiorca wyznaczy osobę fizyczną posiadającą miejsce zamieszkania na terenie Wspólnoty, spełniającą wymóg - dobrej reputacji oraz posiadania wymaganych kompetencji zawodowych – i uprawnioną na mocy umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu tego przedsiębiorcy;
  • umowa wiążąca przedsiębiorcę z taka osobą, , precyzuje zadania, które ma ona wykonywać w sposób rzeczywisty i ciągły, oraz określa zakres obowiązków związanych z funkcją zarządzającego transportem. Zadania, które należy sprecyzować, obejmują w szczególności utrzymanie i konserwację pojazdów, sprawdzanie umów i dokumentów przewozowych, podstawową księgowość, przydzielanie ładunków lub usług kierowcom i pojazdom oraz sprawdzanie procedur związanych z bezpieczeństwem.

Wskazane zasady wynikają z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE.

Przepisy nie nakładają obowiązku odpłatności takiej umowy na rzecz osoby wykonującej zadania zarządzającego transportem, lecz należy mieć na uwadze, że umowa bez wynagrodzenia pieniężnego, a jedynie ze świadczeniami rzeczowymi., może być potraktowana przez fiskusa jak świadczenie rzeczowe na rzecz wuja, wymagające wyceny oraz ustalenia z tego tytułu przychodu i jego opodatkowania.

Ponadto brak wynagrodzenia zostanie potraktowany jako świadczenie nieodpłatne na Pana rzecz i ocenione jako przychód Pana podlegający opodatkowaniu. Przychód ustalony byłby wg cen rynkowych tego typu usług na Pana rynku lokalnym.

Umowa może być:

  • umową o pracę (musi być wynagrodzenie w pieniądzu),
  • umową cywilną (zlecenie, kontrakt) – wskazane jest wynagrodzenie w pieniądzu, niekoniecznie w dużych kwotach.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Wspólnik odsunął mnie od prowadzenia firmy – spółka cicha

Wraz ze spokrewnioną osobą założyłem firmę, niestety wszelkie nasze ustalenia miały jedynie formę ustną lub mailową. Sama firma, jako działalność...

 

Umowa z konsorcjum dwóch podmiotów

Zawieram umowę handlową. Drugą stroną umowy jest konsorcjum dwóch podmiotów. W projekcie umowy mam wpisane ich dane itd. Co jeszcze powinniśmy zawrzeć...

 

Dwie spółki jako komplementariusz a komandytariusz

Mamy działalność gospodarczą. Chcemy przekształcić ją w spółkę z o.o. jako komplementariusza i dodatkowo utworzyć spółkę komandytową...

 

Odszkodowanie z tytułu niezrealizowanego zamówienia

Prowadzę firmę. Otrzymałam zamówienie od klienta na sporą sumę (250 tys. zł). Złożyłam zamówienie u dostawcy. Potwierdzono je, zaakceptowano termin...

 

Obowiązki likwidatora spółdzielni

Jakie są obowiązki likwidatora spółdzielni po otwarciu likwidacji przez sąd i jaki jest okres zgłaszania wierzytelności po ogłoszeniu w Monitorze...

 

Telewizory znajdujące się w pokojach na wynajem

Prowadzę działalność polegającą na wynajmie pokojów w miejscowości turystycznej – sezonowo, w moim domu. Pokoje są wyposażone m.in....

 

Zysk ze sprzedaży spółdzielni rolniczej

Od 1977 r. pracowałem w rolniczej spółdzielni produkcyjnej. W 2011 poważnie zachorowałem i przeszedłem na rentę. Nadal jestem czynnym...

 

Ustawa kominowa - zamiast umowy o pracę kontrakt managerski

Czy w związku z nową ustawą kominową z 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących spółkami obligatoryjne...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »