Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką cywilną? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Budowa mieszkań i przekazanie ich wspólnikom na użytek własny

Adam Dąbrowski • Opublikowane: 2021-03-12

Spółka cywilna ma dwóch wspólników (po 50%), którzy zbudowali 2 szeregowca po 4 mieszkania (łącznie 8). 6 mieszkań zostało sprzedanych, a 2 chcą „zostawić” dla siebie na użytek prywatny. Jak dokonać sprzedaży? Czy firma może sprzedać mieszkań wspólnikom? Czy można przekazać je w innej formie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Budowa mieszkań i przekazanie ich wspólnikom na użytek własny

Szeregowiec jest z 4 mieszkaniami. W KW jest wpis o współwłasności łącznej. To powoduje, że grunt i lokale są we współwłasności łącznej.

Ponieważ spółka prowadzi działalność w zakresie budowy oraz sprzedaży mieszkań, mieszkania są towarem.

Mieszkania, jak mniemam, stanowią samodzielne lokale mieszkalne, dla których jest lub może być założona odrębna księga wieczysta lub byłyby jako takie ustanowione przy sprzedaży.

Sprzedaż mieszkań dla wspólników spółki

Sprzedaż to najprostsza forma. Przebiegałaby ona na takich samych zasadach jak zbycie innych mieszkań, tyle tylko, że wspólnicy występowaliby po obu stronach umowy.

Sprzedaż prowadziłaby do ustanowienie wspólnika właścicielem lokalu wraz z udziałami w częściach wspólnych budynku (współwłasność z innymi właścicielami lokali). Wymagałoby to zachowana ostrożności w zakresie ustalenia wartości, tak by nie była ona kwestionowana z powodu nierynkowej wartości.

Zbycie dwóch lokali powoduje, że są właściciele tych lokalu, którym przysługuje udział w częściach wspólnych budynku i działki stosownie do zapisów w umowie zbycia. Pozostałe dwa miałyby być przeznaczone na cele prywatne.

Taki stan powoduje, że cały szeregowiec ma:

  • dwa samodzielne lokale mieszkalne z dwoma odrębnymi właścicielami oraz
  • dwa samodzielne lokale które są współwłasnością wspólników w częściach ułamkowych),
  • części wspólne budynku i działka mają współwłaścicieli: dwóch w związku ze zbytymi lokalami oraz wspólników spółki cywilnej (we współwłasności łącznej).

Każdy wspólnik stałby się dłużnikiem spółki z tytułu ceny do zapłacenia. Oczywiste jest, że byłoby to związane z koniecznością ujęcia ceny zbycia jako przychodu do opodatkowania w podatku dochodowym oraz opodatkowania podatkiem VAT. Ale kwestie podatkowe nie były przedmiotem pytania.

Wycofanie składnika majątkowego z działalności i przeznaczenie na cele prywatne

Polskie prawo podatkowe przewiduje coś takiego jak wycofanie składnika majątkowego z działalności i przeznaczenie go na cele prywatne.

Mieszkanie (samodzielny lokal mieszkalny z udziałami w częściach wspólnych) może zostać wycofane z działalności (oczywiście razem z gruntem) celem przeznaczenia go na osobiste potrzeby na każdym etapie jego użytkowania, co należy udokumentować. Przepisy podatkowe nie określają jednak rodzaju dokumentu, jakim należy to uczynić.

Budowa prowadzona była na gruncie spółki (w księdze jest wpis wspólników we współwłasności łącznej). Z uwagi na to, że byłaby to nieruchomość (samodzielne lokale) lub udział w niej (przy braku wyodrębnienia lokali) – dla wycofania wymagana byłaby forma aktu notarialnego.

Jak lokale są wyodrębnione – wycofanie byłoby po jednym lokalu na rzecz każdego wspólnika.

Lokale wyodrębnione lub nie

Jeżeli lokale nie są wyodrębnione – w wyniku wycofania współwłasność ułamkowa udziałów w szeregowcu zamieniłaby się we współwłasność ułamkową (po 50%). Ewentualnie połączone byłoby to z ustanowieniem samodzielnych lokali mieszkalnych dla każdego wspólnika) na tym etapie lub dopiero po wycofaniu.

Należałoby znieść współwłasność w drodze aktu notarialnego. Tutaj jeden notariusz zrobi to w jednym akcie (przeniesienie i zniesienie współwłasności), a inny zrobi to w odrębnych umowach.

Ponieważ lokale to towar, należy brać pod uwagę skutki podatkowe związane z wycofaniem towaru na potrzeby osobiste podatnika. Tak w zakresie PIT, jak i VAT.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »