Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Biblioteka zakładowa dla pracowników

Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2015-04-06

Ze swoich własnych zbiorów tworzę bibliotekę zakładową dla swoich pracowników. Chcę nieodpłatnie wypożyczać im książki i filmy. Czy wymaga to załatwienia jakichś formalności, zakupu licencji, itp.?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach stanowi, że biblioteki są organizowane i prowadzone przez podmioty zwane dalej „organizatorami”. A tymi mogą być m.in.:

1) osoby fizyczne;

2) osoby prawne;

3) jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Pan chce otworzyć bibliotekę zakładową. Oznacza to, że prowadzi Pan działalność gospodarczą jako osoba fizyczna lub też Pana firma jest osobą prawną (np. spółka z o.o.) albo jednostką bez osobowości prawnej (np. spółka cywilna).

Nic nie stoi na przeszkodzie, by przedsiębiorca był organizatorem biblioteki (jednak prowadzenie biblioteki nie powinno być przedmiotem jego działalności).

Jako organizator powinien Pan (a w zasadzie Pana firma) zapewnić warunki działalności i rozwoju biblioteki, odpowiadające jej zadaniom. W szczególności: lokal; środki na: wyposażenie, prowadzenie działalności bibliotecznej, zwłaszcza zakup materiałów bibliotecznych, doskonalenie zawodowe pracowników.

Biblioteka stanowiąc samodzielną jednostkę organizacyjną działa na podstawie aktu o utworzeniu biblioteki oraz statutu nadanego przez Pana jako organizatora.

Z opisu wynika, że biblioteka wchodziłaby w skład innej jednostki organizacyjnej – jej zadania, organizację oraz szczegółowy zakres działania określać musiałby regulamin nadany przez Pana jako kierownika tej jednostki.

Pana firma jako zakład pracy może prowadzić bibliotekę fachową i zakładową. Biblioteka zakładowa służyć powinna zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych pracowników zakładów pracy i ich rodzin.

W bibliotece zgromadzone będą książki oraz nośniki w postaci płyt DVD z filmami.

Dochodzimy do praw autorskich oraz możliwości takiego korzystania z egzemplarzy książek i filmów przez Pana posiadanych (zakładam, że są one zakupione legalnie, nie są to nielegalnie wykonane kopie).

Wypożyczanie zasobów biblioteki miałoby charakter nieodpłatny.

Każda książka oraz płyta może być uznana za utwór rozpowszechniony. Pan zakupił je w określonym czasie na wolnym rynku jako konsument (ktoś je wyprodukował i wprowadził do obrotu).

Według ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

„Art. 28.

Biblioteki, archiwa i szkoły mogą:

1) udostępniać nieodpłatnie, w zakresie swoich zadań statutowych, egzemplarze utworów rozpowszechnionych;

2) sporządzać lub zlecać sporządzanie egzemplarzy rozpowszechnionych utworów w celu uzupełnienia, zachowania lub ochrony własnych zbiorów;

3) udostępniać zbiory dla celów badawczych lub poznawczych za pośrednictwem końcówek systemu informatycznego (terminali) znajdujących się na terenie tych jednostek.”

Jest to tzw. licencja ustawowa na nieodpłatne udostępnianie egzemplarzy utworów rozpowszechnionych – takich, które można normalnie kupić. Egzemplarze jeszcze nie rozpowszechnione mogą być w bibliotece i być wypożyczane wyłącznie za zgodą uprawnionego (autora, wydawcy). Odbywa się to w ramach dozwolonego użytku.

Gdy biblioteka nabywa do swoich zbiorów książki i filmy, które następnie wypożycza nieodpłatnie swoim czytelnikom, to formalnie biblioteka nie ma obowiązku uzyskiwać licencji od organizacji zbiorowego zarządzania. Biblioteka zakładowa udostępniająca swoje zbiory nieodpłatnie nie musi mieć dodatkowo zgody wydawcy (autora) na udostępnianie utworów ze swoich zbiorów. Takie wypożyczanie nie jest naruszeniem prawa autorskiego.

Gdyby jednak chciał Pan, by biblioteka pobierała opłaty za wypożyczanie filmów to musiałaby posiadać (nabywać) filmy z licencją do takiego wypożyczania (rozpowszechniania).

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Skuteczne powiadomienie o rozwiązaniu umowy o współpracy

Dnia 29.04 br. pewna firma – nasz długoletni kontrahent i współpracownik – wypowiedziała nam bez żadnej zapowiedzi umowę o współpracy....

 

Wynagrodzenie dla pracownika fundacji

Niedawno założyliśmy fundację. Planujemy zatrudnić kobietę w ciąży, prawdopodobnie nie będzie brała zwolnienia lekarskiego. Czy możemy jej dać np....

 

Wykonanie usługi przez jedną firmę dla innej bez umowy

Jakie przepisy regulują sytuację, gdy jedna firma wykonuje dla drugiej usługę na podstawie np. ustaleń telefonicznych, czyli bez umowy pisemnej? Czy fakt...

 

Wspólnik odsunął mnie od prowadzenia firmy – spółka cicha

Wraz ze spokrewnioną osobą założyłem firmę, niestety wszelkie nasze ustalenia miały jedynie formę ustną lub mailową. Sama firma, jako działalność...

 

Rozszerzenie działalności o usługi transportowe

Prowadzę firmę produkcyjną. Mam w leasingu 3 samochody ciężarowe. Czy mogę rozszerzyć działalność o usługi transportowe? Jakich zezwoleń...

 

Niezapłacone faktury kontrahentów w upadłości a odliczenie VAT

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Wystawiłem w ciągu 2 lat faktury pewnej firmie na kwotę prawie 60 tys. zł. Nie otrzymałem żadnej...

 

Wprowadzenie elektronicznego głosowania w stowarzyszeniu

Do naszego stowarzyszenia należą osoby, które często  pracują poza krajem, w związku z tym chcielibyśmy wprowadzić elektroniczny...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »