Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Biblioteka zakładowa dla pracowników

Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2015-04-06

Ze swoich własnych zbiorów tworzę bibliotekę zakładową dla swoich pracowników. Chcę nieodpłatnie wypożyczać im książki i filmy. Czy wymaga to załatwienia jakichś formalności, zakupu licencji, itp.?

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedzi na moje pytania wyczerpujące, pełen profesjonalizm. Jestem bardzo zadowolona. Polecam, prawnik godny zaufania.
Barbara, Nauczyciel
Dziękuję za udzielone porady. Za każdym razem odpowiedź na pytania bardzo szybka i rzeczowa, poparta artykułami kodeksów. Pani Marta Handzlik- Rosuł rozwiała moje wszelkie obawy. Polecam korzystanie z serwisu. Za niespełna 100 zł dowiedziałam się o przysługujących mi prawach, co zdecydowanie uspokoiło mnie. Mam również świadomość ,iż mogę w dalszym ciągu zadać pytanie dodatkowe w mojej sprawie, jeśli pojawi się ku temu potrzeba. Z pewnością w przyszłości jeszcze skorzystam z pomocy prawnej serwisu, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Anna
Dziękuję za poradę . Udzielono mi profesjonalnej odpowiedzi i ukierunkowało co do dalszego postępowania , jeżeli zajdzie potrzeba to skorzystam ponownie z usług prawnika tego biura . 
Janusz, 53 lata
Korzystałam już z "ePorady24" wcześniej, byłam bardzo zadowolona z rzetelnej, wnikliwej odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Dodatkowym atutem jest możliwość zadawania dodatkowych pytań dotyczących pytania głównego.
Danuta, technik ekonomista
Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach stanowi, że biblioteki są organizowane i prowadzone przez podmioty zwane dalej „organizatorami”. A tymi mogą być m.in.:

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

1) osoby fizyczne;

2) osoby prawne;

3) jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Pan chce otworzyć bibliotekę zakładową. Oznacza to, że prowadzi Pan działalność gospodarczą jako osoba fizyczna lub też Pana firma jest osobą prawną (np. spółka z o.o.) albo jednostką bez osobowości prawnej (np. spółka cywilna).

Nic nie stoi na przeszkodzie, by przedsiębiorca był organizatorem biblioteki (jednak prowadzenie biblioteki nie powinno być przedmiotem jego działalności).

Jako organizator powinien Pan (a w zasadzie Pana firma) zapewnić warunki działalności i rozwoju biblioteki, odpowiadające jej zadaniom. W szczególności: lokal; środki na: wyposażenie, prowadzenie działalności bibliotecznej, zwłaszcza zakup materiałów bibliotecznych, doskonalenie zawodowe pracowników.

Biblioteka stanowiąc samodzielną jednostkę organizacyjną działa na podstawie aktu o utworzeniu biblioteki oraz statutu nadanego przez Pana jako organizatora.

Z opisu wynika, że biblioteka wchodziłaby w skład innej jednostki organizacyjnej – jej zadania, organizację oraz szczegółowy zakres działania określać musiałby regulamin nadany przez Pana jako kierownika tej jednostki.

Pana firma jako zakład pracy może prowadzić bibliotekę fachową i zakładową. Biblioteka zakładowa służyć powinna zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych pracowników zakładów pracy i ich rodzin.

W bibliotece zgromadzone będą książki oraz nośniki w postaci płyt DVD z filmami.

Dochodzimy do praw autorskich oraz możliwości takiego korzystania z egzemplarzy książek i filmów przez Pana posiadanych (zakładam, że są one zakupione legalnie, nie są to nielegalnie wykonane kopie).

Wypożyczanie zasobów biblioteki miałoby charakter nieodpłatny.

Każda książka oraz płyta może być uznana za utwór rozpowszechniony. Pan zakupił je w określonym czasie na wolnym rynku jako konsument (ktoś je wyprodukował i wprowadził do obrotu).

Według ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

„Art. 28.

Biblioteki, archiwa i szkoły mogą:

1) udostępniać nieodpłatnie, w zakresie swoich zadań statutowych, egzemplarze utworów rozpowszechnionych;

2) sporządzać lub zlecać sporządzanie egzemplarzy rozpowszechnionych utworów w celu uzupełnienia, zachowania lub ochrony własnych zbiorów;

3) udostępniać zbiory dla celów badawczych lub poznawczych za pośrednictwem końcówek systemu informatycznego (terminali) znajdujących się na terenie tych jednostek.”

Jest to tzw. licencja ustawowa na nieodpłatne udostępnianie egzemplarzy utworów rozpowszechnionych – takich, które można normalnie kupić. Egzemplarze jeszcze nie rozpowszechnione mogą być w bibliotece i być wypożyczane wyłącznie za zgodą uprawnionego (autora, wydawcy). Odbywa się to w ramach dozwolonego użytku.

Gdy biblioteka nabywa do swoich zbiorów książki i filmy, które następnie wypożycza nieodpłatnie swoim czytelnikom, to formalnie biblioteka nie ma obowiązku uzyskiwać licencji od organizacji zbiorowego zarządzania. Biblioteka zakładowa udostępniająca swoje zbiory nieodpłatnie nie musi mieć dodatkowo zgody wydawcy (autora) na udostępnianie utworów ze swoich zbiorów. Takie wypożyczanie nie jest naruszeniem prawa autorskiego.

Gdyby jednak chciał Pan, by biblioteka pobierała opłaty za wypożyczanie filmów to musiałaby posiadać (nabywać) filmy z licencją do takiego wypożyczania (rozpowszechniania).

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Skuteczne powiadomienie o rozwiązaniu umowy o współpracy

Dnia 29.04 br. pewna firma – nasz długoletni kontrahent i współpracownik – wypowiedziała nam bez żadnej zapowiedzi umowę o współpracy....

Wynagrodzenie dla pracownika fundacji

Niedawno założyliśmy fundację. Planujemy zatrudnić kobietę w ciąży, prawdopodobnie nie będzie brała zwolnienia lekarskiego. Czy możemy jej dać np....

Wykonanie usługi przez jedną firmę dla innej bez umowy

Jakie przepisy regulują sytuację, gdy jedna firma wykonuje dla drugiej usługę na podstawie np. ustaleń telefonicznych, czyli bez umowy pisemnej? Czy fakt...

Wspólnik odsunął mnie od prowadzenia firmy – spółka cicha

Wraz ze spokrewnioną osobą założyłem firmę, niestety wszelkie nasze ustalenia miały jedynie formę ustną lub mailową. Sama firma, jako działalność...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}